Điều khiển vận tốc và moment động cơ AC-Servo bằng PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens

Lượt xem: 729
Số trang: 82
Mã số: 27877
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 82
Sao chép
Điều khiển vận tốc và moment động cơ AC-Servo GVHD : TS.NGUYỄN MINH TÂM
bằng PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens
LỜI NÓI ĐẦU
rong công cuộcy dựng và phát triển đất nước đang bước thời kỳ công nghiệp
hoá-hiện đại hoá với những cơ hội thuận lợi những khó khăn thách thức lớn.
Điều này đặt ra cho thế hệ trẻ, những người chủ ơng lai của đất nước những
nhiệm vụ nặng nề. Đất nước đang cần sức lực trí tuệ cũng như lòng nhiệt
huyết của những trí thức trẻ, trong đó những kỹ tương lai. Với sự phát triển nhanh
chóng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nói chung trong lĩnh vực điện - điện tử - tự
động hóa - tin học nói riêng làm cho bộ mặt của xã hội thay đổi từng ngày.
T
Trong đó Điều khiển chuyển động một trong những lĩnh vực đa dạng phát triển
nhanh trong ngành điều khiển tự động hoá. Trong những hệ thống điều khiển vị trí, tốc độ
moment yêu cầu sự chính xác cao rất cần đến một thiết bị đáp ứng.Đây thách thức
các nhà khoa học, nhà sản xuất đã chế tạo ra một loại động thể làm được nhiệm vụ này đó
động servo. Ngày nay hệ thống servo được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống, các
máy yêu cầu sự chính xác cao. Đối với trường học việc tìm hiểu về động servo rất hạn
chế nên tôi cũng muốn tìm hiểu về nó để có thể hiểu về động cơ này
thời gian nghiên cứu điều kiện thực hiện hạn chế nên chắc chắn không tránh
được các sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các thầy cô các bạn để đề tài
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Người thực hiện
Biện Quốc Thoại
SVTH : BIỆN QUỐC THOẠI 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Điều khiển vận tốc và moment động cơ AC-Servo GVHD : TS.NGUYỄN MINH TÂM
bằng PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens
LỜI CẢM ƠN
Để đề tài tốt nghiệpĐiều khiển vận tốc moment động AC-Servo bằng PLC
kết hợp WinCC-Flexible Siemens đạt được một số mục tiêu đặt ra, hoàn thành đúng thời
gian, Tôi xin chân thành cảm ơn:
TS. Nguyễn Minh Tâm-GVHD -trưởng Bộ môn Tự động hoá công nghiệp-giảng viên
Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh đã tận tình chỉ bảo,
giúp đỡ về chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về tài liệu thiết bị hướng dẫn trong
thời gian thực hiện đề tài để tôi hoàn thành đồ án này.
- Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ đóng góp ý kiến của toàn thể Giáo Viên
Bộ môn Tự động hoá Công nghiệp, Khoa Điện Điện tử, Trường Đại học phạm Kthuật
Tp. Hồ Chí Minh đã đóng góp nhiều ý kiến và tạo mọi điều kiện tốt nhất để để em hoàn thành
đề tài này một cách tốt nhất.
- Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên lớp 05118 đã giúp đỡ đóng góp ý
kiến và động viên trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của quý thầy cô và các bạn.
Người thực hiện
Biện Quốc Thoại
SVTH : BIỆN QUỐC THOẠI 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Điều khiển vận tốc và moment động cơ AC-Servo GVHD : TS.NGUYỄN MINH TÂM
bằng PLC kết hợp WinCC-Flexible Siemens
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỰ ĐỘNG
HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: Biện Quốc Thoại...........................MSSV: 05118051....................
TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP: ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ VÀ MOMENT ĐỘNG CƠ AC-
SERVO BẰNG PLC KẾT HỢP WINCC-FLEXIBLE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NGÀY GIAO NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:.....................................................................................
NGÀY HOÀN THÀNH LUẬN VĂN:.........................................................................................
HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PHẦN HƯỚNG DẪN
1)........................................................................................ 1).................................................
2)........................................................................................ 2).................................................
3)........................................................................................ 3).................................................
Nội dung và yêu cầu luận văn tốt nghiệp đã được thông qua.
Ngày tháng năm 2010
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
( Ký và ghi rõ họ và tên) ( Ký và ghi rõ họ và tên)
SVTH : BIỆN QUỐC THOẠI 3
Tải xuống 5,000₫ (82 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-10 22:52:46
Giới thiệu chung Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đang bước thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá với những cơ hội thuận lợi và những khó khăn thách thức lớn. Điều này đặt ra cho thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đất nước những nhiệm vụ nặng nề. Đất nước đang cần sức lực và trí tuệ cũng như lòng nhiệt huyết của những trí thức trẻ, trong đó có những kỹ sư tương lai. Với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nói chung và trong lĩnh vực điện - điện tử - tự động hóa - tin học nói riêng làm cho bộ mặt của xã hội thay đổi từng ngày. Trong đó Điều khiển chuyển động là một trong những lĩnh vực đa dạng và phát triển nhanh trong ngành điều khiển và tự động hoá. Trong những hệ thống điều khiển vị trí, tốc độ và moment yêu cầu sự chính xác cao rất cần đến một thiết bị đáp ứng.Đây là thách thức và các nhà khoa học, nhà sản xuất đã chế tạo ra một loại động cơ thể làm được nhiệm vụ này đó là động cơ servo. Ngày nay hệ thống servo được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống, các máy yêu cầu sự chính xác cao. Đối với trường học việc tìm hiểu về động cơ servo là rất hạn chế nên tôi cũng muốn tìm hiểu về nó để có thể hiểu về động cơ này
— Xem thêm —
Bình luận