Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 14 - Lesson : writing (cont)

Lượt xem: 1064
Số trang: 0
Mã số: 278557
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 14:55:21
- By the end of the lesson, the students are able to write a report on a trip or vacation. - By the end of the lesson, the students are able to use different tenses in a report. II. - float. - By the end of the lesson, the students are able to write a report on a trip or vacation. - By the end of the lesson, the students are able to use different tenses in a report. II. - float.
— Xem thêm —