Giáo án anh văn lớp 12 - Unit10: ENDANGERED SPECIES - Lesson 3: Listening

Lượt xem: 1507
Số trang: 0
Mã số: 278544
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 14:55:44
By the end of the lesson the students will be able to: Listen for specific information. Get information about gorilla. Summarize the main ideas * Teaching aids: poster, chalks, and books * Estimated time: 45 minutes By the end of the lesson the students will be able to: Listen for specific information. Get information about gorilla. Summarize the main ideas * Teaching aids: poster, chalks, and books * Estimated time: 45 minutes
— Xem thêm —