Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-05 08:15:00
1 GIÁO ÁN GIẢNG DẠY Trường Họ và tên GVHDGD: Lớp: Môn: Sinh Học Tên SV: Tiết thứ: Mã số: Ngày: 26/2/2011 Bài 26- 27 CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU BÀI DẠY: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 1. Kiến thức: - Nêu được khái niệm và đặc điểm cảm ứng ở động vật. - So sánh được đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh dạng lưới, dạng chuỗi hạch và dạng ống. - Trình bày được khả năng cảm ứng của động vật chưa có tổ chức thần kinh và động vật có tổ chức thần kinh. 2. Kỹ năng: - Quan sát và phân tích hình 26.1, hình 26.2, hình 27.1, hình 27.2 SGK 11 cơ bản. - So sánh khả năng cảm ứng ở thực vật và khả năng cảm ứng ở động vật. 3. Thái độ: - Vận dụng giải thích các hiện tượng thực tế về cảm ứng của thực vật. - Yêu thích môn học - Kích thích khả năng tìm tòi nghiên cứu khoa học của học sinh. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. Phương pháp: - Trực quan hình ảnh, hỏi đáp, hoạt động nhóm. - Đặt câu hỏi gợi mở kích thích học sinh tích cực tư duy tìm ra nội dung bài học. 2. Phương tiện: * Giáo viên: - Tranh phóng to hình 26.1, hình 26.2, hình 27.1, hình 27.2 SGK sinh 11 cơ bản. 1 - Phiếu học tập * Học sinh: - SGK sinh học 11 cơ bản, tập bài học sinh học 11 cơ bản có soạn bài trước. III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra bài do tiết trước là tiết thực hành. 2. Giới thiệu bài mới: (5 phút) Mấy hôm nay thời tiết lúc tối và lúc sáng sớm rất lạnh. Tuần trước, ở Cần Thơ còn có hiện tượng sương mù bao phủ khắp thành phố. Có em nào đi học khi trời lạnh mà không mặc áo khoác không? Các em có cảm giác thế nào khi đi ngoài trời lạnh mà không mặc áo khoác? Có phải các em sẽ bị “nổi da gà”, các đầu ngón tay thì tê, có khi chúng ta bị run cả người, hai hàm răng cứ đánh vào nhau. Hiện tượng đó gọi là cảm ứng ở người. Còn cảm ứng ở những động vật khác thì sao? Ví dụ: Khi dùng vật nhọn châm vào chân con cào cào thì nó sẽ có phản ứng như thế nào? (nếu có mẫu vật thì biểu diễn cho học sinh xem thí nghiệm). Chân cào cào chân rút lại Các em hãy xem hình cảm ứng của trùng đế giày. Và cho biết trùng đế giày có cảm ứng như thế nào? Trùng đế giày nơi có nhiều O 2 Tất cả các hiện tượng trên gọi là cảm ứng của động vật. Vậy cảm ứng ở động vật là gi? Cảm ứng của động vật có khác gì so với cảm ứng ở thực vật? Khả năng cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh và có tổ chức thần kinh như thế nào? Để tìm hiểu chúng ta sẽ học bài tiếp theo là bài 26. Cảm ứng ở động vật. Theo phân phối của chương trình thì cô sẽ dạy bài 26 và bài 27 trong 1 tiết. 3. Dạy bài mới: (33 phút) 2Bị kích thích Di chuyển Thời gian Nội dung bài học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 10 phút Bài 26. Cảm ứng ở động vật I. Khái niệm và đặc điểm về cảm ứng ở động vật 1. Khái niệm: Cảm ứng ở động vật là khả năng phản ứng (trả lời) lại các kích thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển. 2. Đặc điểm: Phản ứng nhanh, dễ nhận thấy và hình thức đa dạng. ? Từ các ví dụ trên, các em hãy cho biết cảm ứng ở động vật là gì? - Các em hãy nhắc lại đặc điểm cảm ứng của thực vật. ? Các em hãy xem lại ví dụ ở trên và cho biết cảm ứng ở động vật có khác cảm ứng ở thực vật không? - Vậy đặc điểm cảm ứng của động vật là nhanh, nhận thấy được và hình thức thì đa dạng - Diễn giảng: động vật có thể có tốc độ cảm ứng nhanh và dễ nhận thấy vậy là do động vật có tổ chức thần kinh. Và cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh gọi là phản xạ. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ. Mỗi cung phản xạ gồm có ba bộ phận tiếp nhận kích ...
— Xem thêm —
Bình luận