bài tập về ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại - bài tập nhóm luật thương mại 2

Lượt xem: 403
Số trang: 11
Mã số: 27803
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
BÀI TẬP NHÓM THÁNG SỐ 1 - ĐỀ TM2.NT1-11
LỜI MỞ ĐẦU
Tổ chức Thương mại thế giới WTO phân loại thương mại dịch vụ ra thành
12 ngành và 155 tiểu ngành, chẳng hạn như: ngành dịch vụ kinh doanh (bao gồm
các dịch vụ nghề nghiệp như pháp lý, kế toán kiểm toán, kiến trúc, vấn, cho
thuê, quảng cáo…); ngành dịch vụ thông tin liên lạc (bao gồm các dịch vụ bưu
chính viễn thông, nghe nhìn…); ngành dịch vụ xây dựng và kỹ thuật; ngành dịch
vụ phân phối; dịch vụ tài chính; dịch vụ môi trường; dịch vụ giáo dục; dịch vụ
vận tải; dịch vụ du lịch; dịch vụ thể thao- văn hóa- giải trí; dịch vụ y tế và xã hội;
dịch vụ khác. Việt Nam đã tham gia Tổ chức Thương mại thế giới WTO
mở cửa thị trường dịch vụ.
Nhưng, như chúng ta đã biết Luật Thương mại 2005 tiếp cận vấn đề
thương mại theo nghĩa hẹp, cho nên, chúng ta chỉ đề cập đến các dịch vụ thương
mại được quy định trong luật. theo quy định hiện nay của Luật Thương mại
2005, bao gồm các dịch vụ thương mại sau: Xúc tiến thương mại; trung gian
thương mại; đấu giá hàng hóa; đấu thầu hàng hóa dịch vụ; logistics; gia công
trong thương mại khác và một số loại dịch vụ khác.
Trong bài tập nhóm tháng số 1, chúng em xin tập trung vào hoạt động ủy
thác mua bán hàng hóa, cũng như đại thương mại để thể giải quyết tốt tình
huống đã đưa ra. Do hạn chế về mặt kiến thức khả năng tổng hợp các vấn đề,
bài làm của nhóm còn nhiều thiếu xót. Mong thầy những đóng góp để em
hệ thống được kiến thức của mình.
Chúng em xin trân thành cảm ơn!
Nhóm A2-1 HS32A Page 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
BÀI TẬP NHÓM THÁNG SỐ 1 - ĐỀ TM2.NT1-11
NỘI DUNG
I. Lý luận chung về ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại
1. Ủy thác mua bán hàng hóa
Ủy thác là một dịch vụ rất phổ biến của các ớc công nghiệp phát triển.
Các nhà kinh doanh s dụng dịch vụ ủy thác nhiều trong nhiều lĩnh vực: mua
bán, vận chuyển, chứng khoán, ngân hàng… Luật thương mại 2005 chỉ điều
chỉnh các quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa mà thôi. Dịch vụ ủy thác mua bán
hàng hóa được sử dụng nhiều trong việc hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng
hóa.
Theo Điều 155 Luật Thương mại 2005 định nghĩa về ủy thác mua bán
hàng hóa như sau: “Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo
đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình
theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và nhận thù lao ủy thác”.
Trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa t bên nhận ủy thác phải
thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác nhân
danh chính mình để mua bán hàng hóa theo những điều kiện đã thỏa thuận với
bên ủy thác. Bên ủy thác không nhất thiết phải là thương nhân giao cho bên nhận
ủy thác thực hiện mua bán hàng hóa theo yêu cầu của mình phải trả t lao.
Hợp đồng mua bán hàng hóa được kết giữa bên nhận ủy thác với khách hàng
mang lại nghĩa vụ pháp cho bên nhận y thác, kể cả trong trường hợp khi
hợp đồng bên nhận ủy thác nêu danh bên ủy thác hay khi bên y thác trực tiếp
thực hiện một số nghĩa vụ hợp đồng. Bên nhận ủy thác chỉ được bên ủy thác ủy
nhiệm kết một hoặc một số hợp đồng cụ thể bên nhận ủy thác trực tiếp
kết hợp đồng mua bán hàng hóa với khách hàng, thực hiện hợp đồng với khách
Nhóm A2-1 HS32A Page 2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
BÀI TẬP NHÓM THÁNG SỐ 1 - ĐỀ TM2.NT1-11
hàng. Hợp đồng y thác hàng hóa phải được lập thành văn bản hoặc bằng nh
thức khác có giá trị pháp lý tương đương (Điều 159 Luật Thương mại 2005).
2. Đại lý thương mại
Theo Điều 166 Luật Thương mại 2005 quy định về đại thương mại:
“Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, do đó bên giao đại lý và bên đại lý
thỏa thuận việc bên đại nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên
giao đại hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại cho khách hàng để hưởng
thù lao”.
Tham gia quan hệ đại lý thương mại có hai bên: bên giao đạivà bên đại
lý. Bên giao đại thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền
mua hàng cho đại mua hoặc thương nhân y quyền thực hiện dịch vụ cho
đại cung ứng dịch vụ. Bên đại thương nhận hàng hóa để làm đại bán,
nhận tiền mua hàng để làm đạimua hoặc bên nhận ủy quyền cung ứng dịch
vụ. Theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì hai bên giao đại bên đại
lý đều phải là thương nhân, ngành hàng kinh doanh phù hợp với hàng hóa đại lý.
Triển khai hoạt động, bên giao đại lý chuyển cho bên đại lý tiền hoặc hàng
hóa và các quy định cụ thể về giá cả hàng hóa cần bán, số lượng, chất lượng, giá
cả của hàng hóa cần mua. Bên đại được quyền tự do lựa chọn bạn hàng để
kết hợp đồng theo những quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý. Khi kết hợp
đồng mua bán hàng hóa với khách hàng, bên đại lý sử dụng danh nghĩa của mình
nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng ràng buộc bên đại với khách hàng. Bên đại
phải trực tiếp thực hiện theo hợp đồng mua bán hàng hóa đã với khách
hàng: giao từ kho của mình cho người mua nhận tiền (đại bán hàng); nhận
hàng vào kho của mình và thanh toán tiền hàng cho người bán (đại lý mua hàng).
Sau đó, bên đại lý bàn giao kết quả của hoạt động mua bán cho bên giao đại lý.
Nhóm A2-1 HS32A Page 3
Tải xuống 5,000₫ (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-10 21:21:16
Giới thiệu chung ĐỀ BÀI TM2.NT1-11: Doanh nghiệp A (Việt Nam) ủy thác cho Doanh nghiệp B (Việt Nam) nhập một lô giày phụ nữ để bán vào mùa đông với kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc theo đúng yêu cầu của A. Theo đúng nội dung đó, B ký hợp đồng mua lô hàng trên của Doanh nghiệp C (Trung Quốc) để chuyển giao cho A. Do có sự biến động trên thị trường nên C đã không có đủ hàng để giao theo thỏa thuận, C thông báo với B sẽ chậm giao hàng trong thời hạn 2 tháng. Vì vậy, B cũng không có hàng để giao cho A. Vì không có hàng để bán vào mùa đông, và đến khi hàng được giao thì đã hết thời điểm có thể bán được hàng nên A bị chịu rất nhiều thiệt hại. Do đó, A đã phát đơn kiện B ra Trung tâm Trọng tài Thương mại Hà Nội yêu cầu B phải bồi thường thiệt hại cho A. Hỏi: 1. Cần phải làm rõ những vấn đề gì để biết Doanh nghiệp B có phải bồi thường thiệt hại cho Doanh nghiệp A hay không? 2. Nếu cũng trong tình huống trên, Doanh nghiệp B không phải là bên nhận ủy thác của Doanh nghiệp A mà là đại lý của Doanh nghiệp A thì có sự khác biệt không? Tại sao? Từ đó đưa ra ý kiến của nhóm về sự phân biệt đại lý thương mại và ủy thác mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam. 3. Nếu giả sử trong tình huống trên, Doanh nghiệp C giao hàng đúng thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng Doanh nghiệp A không chuyển tiền để Doanh nghiệp B thanh toán cho Doanh nghiệp C thì sẽ giải quyết như thế nào?
— Xem thêm —
Bình luận