Giáo trình điện tử mầm non: Bé chơi với hình khối

Số trang: 7
Mã số: 278014
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 06:58:40
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài: Phân biệt khối cầu, khối trụ Khối vuông, khối chữ nhật Lớp Lá .Khối cầu Khung của khối cầu. 1 2 2. Khối cầu có thể lăn. 1. Mặt tròn bao Lớp LáLớp LáHOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨCHOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Đề tài:Đề tài: Phân biệt Phân biệt khối cầu, khối trụkhối cầu, khối trụ Khối vuông, khối chữ nhậtKhối vuông, khối chữ nhật 1 2Khối cầu Khung của khối cầu.Khung của khối cầu. 1. Mặt tròn bao quanh.1. Mặt tròn bao quanh. 2. Khối cầu có thể lăn.2. Khối cầu có thể lăn. 1 3 42Khối trụ Khung của khối trụ.Khung của khối trụ. 1. Mặt trên và mặt đáy.1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Mặt tròn bao quanh.2. Mặt tròn bao quanh. 3. Khối trụ có thể trượt.3. Khối trụ có thể trượt. 4. Khối trụ có thể lật và lăn.4. Khối trụ có thể lật và lăn. Khung của khối vuông.Khung của khối vuông. 1. Mặt trên và mặt đáy.1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên.2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước.3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối vuông có thể lật.4. Khối vuông có thể lật. 5. Khối vuông có thể trượt.5. Khối vuông có thể trượt.1 2Khối vuông 543 Khung của khối chữ nhật.Khung của khối chữ nhật. 1. Mặt trên và mặt đáy.1. Mặt trên và mặt đáy. 2. Hai mặt hai bên.2. Hai mặt hai bên. 3. Mặt sau và mặt trước.3. Mặt sau và mặt trước. 4. Khối chữ nhật có thể lật.4. Khối chữ nhật có thể lật. 5. Khối chữ nhật có thể trượt.5. Khối chữ nhật có thể trượt.1 2Khối ch ữ nhật 543 x b c r f s xx bb cc rr ff ss
— Xem thêm —
Bình luận