Tiết 109 CÂY TRE VIỆT NAM (Thép mới) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Hiểu

Lượt xem: 1544
Số trang: 0
Mã số: 276844
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 08:15:32
Tiết 109 CÂY TRE VIỆT NAM (Thép mới) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Hiểu và cảm nhận giá trị nhiều mặt của cây tre và sự gắn bó giữa cây tre với cuộc sống của dân tộc Việt Nam cây tre trở thành biểu tượng của Việt Nam. 2. Kĩ năng: - Phân tích đặc điểm nghệ thuật của bài kí giàu chi tiết và hình ảnh kết hợp miêu tả và bình luận, lời văn giàu nhịp điệu. 3. Thái độ: - Nhận thức đúng đắn về cây tre Việt Nam. Từ đó có ý thức rèn luyện bản thân trong hiện tại và tương lai. II / Chuẩn bị - Gv: sgk – sgv – giáo án - Hs: vở ghi – bài soạn - sgk III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động 1. Kiểm tra bài cũ ? Cảnh sinh hoạt và lao động của người dân trên đảo Tiết 109 CÂY TRE VIỆT NAM (Thép mới) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Hiểu và cảm nhận giá trị nhiều mặt của cây tre và sự gắn bó giữa cây tre với cuộc sống của dân tộc Việt Nam cây tre trở thành biểu tượng của Việt Nam. 2. Kĩ năng: - Phân tích đặc điểm nghệ thuật của bài kí giàu chi tiết và hình ảnh kết hợp miêu tả và bình luận, lời văn giàu nhịp điệu. 3. Thái độ: - Nhận thức đúng đắn về cây tre Việt Nam. Từ đó có ý thức rèn luyện bản thân trong hiện tại và tương lai. II / Chuẩn bị - Gv: sgk – sgv – giáo án - Hs: vở ghi – bài soạn - sgk III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức Hoạt động 1: Khởi động 1. Kiểm tra bài cũ ? Cảnh sinh hoạt và lao động của người dân trên đảo
— Xem thêm —