Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-06 03:49:15
I. Mục đích, yêu cầu: Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang Ngày soạn giáo án: 18/08/2008 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 1 (2 TIẾT) TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU I. Mục đích, yêu cầu : Học sinh nắm các khái niệm đã học: - Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản. - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. II Chuẩn bị : 1. Giáo viên: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), máy chiếu. 2. Học sinh: Tự tìm hiểu về nội quy thư viện một số thẻ/phiếu, sổ sách theo dõi quá trình quản lý sách và mượn/ trả sách của thư viện của trường mình. III. Phương pháp giảng dạy : Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh IV. Các bước lên lớp 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Tiến trình giảng dạy: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn-trả sách, sổ quản lý sách…của thư viện trường THPT -Hướng dẫn HS tìm hiểu các ràng trong CSDL sẽ xây dựng: +Thời hạn mượn sách +Số lượng sách được mượn mỗi lần +Qui ước một số sự cố khi qui phạm nội qui…và một số loại phiếu hay sổ sách tối thiểu như thẻ mượn đọc, thẻ mượn về nhà, sổ theo dõi sách trong kho, sổ theo dõi tình hình sách cho mượn (tình hình đọc sách của độc giả)… -Chia HS theo nhóm để tìm hiểu các nội dung đã nêu ra -Từng nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. -Gọi các nhóm khác cho ý kiến đóng góp - Từng nhóm thảo luận nội dung đã được GV phân công. -Từng nhóm cử đại diện trình bày các nội dung đã thảo luận. Bài: TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU Bài1: Tìm hiểu nội qui thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn-trả sách, sổ quản lý sách…của thư viện trường THPT Phạm Phú Hải Giáo án tin 12 Trường THPT Tây Giang -Đưa ra kết luận. Hoạt động 2 : Kể tên các hoạt động chính của thư viện -Hướng dẫn các nhóm chủ yếu tập trung vào 2 công việc chính: quản lí sách và mượn-trả sách của thư viện. -Từng nhóm trình bày nội dung đã thảo luận. -Gọi các nhóm khác cho ý kiến đóng góp -Đưa ra kết luận. +Quản lý sách gồm các hoạt động như nhập/xuất sách, vào/ ra kho(theo hóa đơn, biên lai), thanh lý sách(do sách lạc hậu nội dung hoặc theo biên lai giải quyết sự cố mất sách), đền bù sách hoặc tiền(do mất sách), … +Mượn/ trả sách -Cho mượn: -Nhận trả sách -Tổ chức thông tin về sách và tác giả (GV nêu cụ thể từng công việc của các hoạt động mượn/ trả sách). GV nêu thêm về cách giải quyết sự cố vi phạm nội qui… Hoạt động 3: Liệt kê các đối tượng cần quản lý khi xây dựng CSDL THUVIEN. -GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu các đối tượng. GV kết luận về các đối tượng cần quản lý về quá trình quản lý -Từng nhóm góp ý kiến cho các nhóm khác. -Quan sát và ghi chép. - Từng nhóm thảo luận nội dung đã được GV phân công. -Từng nhóm cử đại diện ...
— Xem thêm —
Bình luận