Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Số trang: 9
Mã số: 273436
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-16 02:17:20
Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS hiểu được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị, Cacbon có hoá trị IV, Ôxi hoá trị II, Hiđrô hoá trị I. - Hiểu được mỗi hợp chất hữu cơ có một CT cấu tạo ứng với một trật tự liên kết xác định các nguyên tử C có khả năng liên kết với nhau tạo CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS hiểu được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị, Cacbon có hoá trị IV, Ôxi hoá trị II, Hiđrô hoá trị I. - Hiểu được mỗi hợp chất hữu cơ có một CT cấu tạo ứng với một trật tự liên kết xác định các nguyên tử C có khả năng liên kết với nhau tạo thành mạch C. 2. Kĩ năng : - Viết được CTCT của một số chất đơn giản, phân biệt được các chất khác nhau qua CTCT. 3. Thái độ : - Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : - Các quả cầu Cacbon, Hiđrô, Ôxi có lổ khoan sẵn, các thanh nối hoá trị. - Tranh vẽ công thức cấu tạo của rượu êtylic, đimêtylête. 2. Học sinh : - Xem trước bài mới. III. Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra bài cũ : (4p) Hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?(10đ) TL: - Khái niệm: Hợp chất hửu cơ là hợp chất của Cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, 1 số muối =CO3 kim loại).(4đ) - Phân loại hợp chất hửu cơ: (6đ) + Hidrocacbon: phân tử chỉ có 2 nguyên tố là H2 và O2 VD: CH4, C2H4, C3H7… + Dẫn xuất của hidrocacbon: ngoài cacbon và hidro ra còn có các nguyên tố khác như oxi, clo, nitơ VD: C2H6O, CH3Cl… * Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Các em đã biết hợp chất hũu cơ là những hợp chất của Cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hửu cơ như thế nào? Công thức cấu tạo của các hợp chất hửu cơ cho biết điều gì? ... 2. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học ? HS GV GV Trong hoá học vô cơ C, H, O có hoá trị bao nhiêu? TL: C = 4, H = 1, O = 2 Khẳng định trong HHHC hóa trị của các nguyên tố đó cũng tương tự như vậy Giới thiệu hoá trị và liên kết giữa các I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: 1. Hoá trị và liên kết giữa cac nguyên tử: - Trong các hợp chất hữu cơ, C luôn có hoá trị IV, H có hoá trị I, O có hoá trị II. GV nguyên tử kết hợp biểu diễn mô hình nếu có: Lấy thêm ví dụ: CH3Cl, CH3OH. - Nếu dùng mỗi nét gạch để biểu diễn một đơn vị hoá trị của nguyên tố: ׀  C  , H - , - O - ׀ - Nối liền từng cặp nét gạch hoá trị của 2 nguyên tử liên kết với nhau để biểu diễn liên kết giữa chúng: H H  C  H H ? HS ? HS ? HS Tính hoá trị C: C2H6, C3H8 TL: Có phải trong tất cả các hợp chất hữu cơ nguyên tử C có hoá trị  IV? Đảm bảo hoá trị IV nguyên tử C sẽ liên kết với nguyên tử C  mạch C) Biểu ...
— Xem thêm —
Bình luận