Giáo án Anh văn lớp 9 - UNIT 4: Period 26 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE Language Focus ( p. 38&39)

Lượt xem: 3846
Số trang: 0
Mã số: 271524
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-22 08:58:31
Further Practice in direct and reported speech. B.Objective : By the end of the lesson students will be able to report what they hear. Further Practice in direct and reported speech. B.Objective : By the end of the lesson students will be able to report what they hear.
— Xem thêm —