Nhúng
Toàn màn hình
/ 14
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (14 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-21 23:24:38
1 KHOA LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN [ĐHQGHN] 55 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1956-2011) 55 năm là ngắn trong dặm dài ngàn năm của lịch sử dân tộc, nhưng 55 năm không phải là ngắn trong chặng đường 66 năm của nước Việt Nam mới. 55 năm ấy, lớp lớp cán bộ và sinh viên Khoa Lịch sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, đưa Khoa trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu sử học hàng đầu ở Việt Nam, hướng tới hội nhập và hợp tác sâu rộng với quốc tế. Tiên phong trong nền sử học mới Chỉ hơn một tháng sau ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 45/SL thành lập Trường Đại học Văn khoa Hà Nội. Tuy nhiên, sự kiện thực dân Pháp quay lại xâm lược khiến cho công cuộc xây dựng nước Việt Nam mới bị gián đoạn, việc tổ chức hệ thống giáo dục đại học của chế độ mới cũng bị ảnh hưởng. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, miền Bắc được giải phóng và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị nhân tài - vật lực cho nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong không khí phấn khởi xây dựng chế độ mới, xác định rõ vị trí quan trọng của nền giáo dục đại học, Thủ tưởng Chính phủ đã ra Quyết định 2138/TC ngày 4 tháng 6 năm 1956 thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội với hai Ban đầu tiên là Ban Khoa học và Ban Văn khoa. Ban Văn khoa do Giáo sư Trần Đức Thảo phụ trách, gồm hai bộ phận tương đối độc lập với nhau là Sử và Văn. Không lâu sau, Ban Văn khoa được tách ra để xây dựng thành hai khoa độc lập là Khoa Lịch sử và Khoa Văn học. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, nhưng ngay sau những ngày đầu mới thành lập, Khoa Lịch sử đã có bước phát triển nhanh chóng. Từ trụ sở ban đầu ở phố Hai Bà Trưng, cùng các nhà khoa học nổi tiếng (Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh, Trần Văn Giàu), thế hệ các thầy giáo đầu tiên (Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Vương Hoàng Tuyên…) và các cán bộ nghiên cứu - biên dịch uyên thâm Hán học và Pháp ngữ (Trần Lê Nhân, Đoàn Thăng, Ngô Lập Chi, Kiều Hữu Hỷ, Trần Lê Hữu…), đã tận tâm tận lực khơi nền đặt móng xây dựng Khoa Lịch sử thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu sử học hàng đầu của nước Việt Nam mới. Một năm sau ngày thành lập, Khoa được bổ sung các thầy giáo mới (Đặng Huy Vận, Hà Văn Tấn, Kiều Xuân Bá…). Các bộ môn cũng lần lượt được xây dựng: Cổ sử Việt Nam, Cận đại Việt Nam, Hiện đại Việt Nam, Lịch sử Thế giới… Mùa hè năm 1959, 80 sinh viên khóa đầu của Khoa Lịch sử tốt nghiệp, 17 người được giữ lại làm cán bộ giảng dạy, nhiều người sau này trở thành những nhà sử học nổi tiếng (Vũ Dương Ninh, Lê Mậu Hãn, Phan Đại Doãn, Phạm Thị Tâm…). Cũng lúc này, một số cán bộ của Khoa đã chuyển ...
— Xem thêm —
Bình luận