Bài giảng mạch điện tử : MẠCH PHÂN CỰC VÀ KHUẾCH ÐẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG FET part 3

Lượt xem: 462
Số trang: 0
Mã số: 270722
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-12 00:47:05
3.8 MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG E-MOSFET: Do E-MOSFET chỉ điều hành theo kiểu tăng, nên thường được phân cực bằng cầu chia điện thế hoặc hồi tiếp điện thế. Thí dụ: Ta xem mạch hình 3.30a có mạch tương đương xoay chiều hình 3.30b. 3.8 MẠCH KHUẾCH ÐẠI DÙNG E-MOSFET: Do E-MOSFET chỉ điều hành theo kiểu tăng, nên thường được phân cực bằng cầu chia điện thế hoặc hồi tiếp điện thế. Thí dụ: Ta xem mạch hình 3.30a có mạch tương đương xoay chiều hình 3.30b.
— Xem thêm —