Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải

Lượt xem: 94164
Số trang: 15
Mã số: 270218
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-22 16:30:14
dành cho các bạn đang học toán căn bản,đang ôn thi hết môn toán căn bản Bài tập Kiểm toán đại cương Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN I. TRẮC NGHIỆM 1. Lý do chính của một cuộc kiểm toán BCTC là: a. Phát hiện ra các sai sót và gian lận trên BCTC. b. Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp. c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của BCTC. d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với BCTC. 2. Doanh nghiệp cần kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC là vì: a. Ban Giám đốc có thể gian lận và thông thường các kiểm toán viên độc lập sẽ phát hiện các gian lận này. b. Thường có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa công ty soạn thảo BCTC với người sử dụng BCTC. c. Vì có thể có sai sót ở số dư các tài khoản mà sẽ được các kiểm toán viên độc lập điều chỉnh. d. Vì hệ thống KSNB thường không đáng tin cậy 3. Các BCTC đã được kiểm toán sẽ đảm bảo: a. Thông tin trên các BCTC là chính xác. b. Không có gian lận trong các BCTC. c. Đơn vị đã được quản lý tốt. d. Làm tăng thêm sự tin cậy của các BCTC. 4. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là: a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống KSNB hoạt động đúng như thiết kế. b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong việc kiểm toán BCTC. c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp cao của công ty. d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức đó. 5. Một KH yêu cầu kiểm toán các báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng của họ, đây là yêu cầu về: a. Kiểm toán BCTC. b. Kiểm toán tuân thủ. c. Kiểm toán hoạt động. d. Kiểm toán Nhà nước 6. Ai là người chịu trách nhiệm chính đối với tính trung thực của BCTC của một ngân hàng a. Trưởng phòng kiểm toán nội bộ b. Ban giám đốc ngân hàng c. Kế toán trưởng d. Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC này 7. Các thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ a. Kiểm toán các chi nhánh ngân hàng về việc thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay b. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp c. Kiểm toán doanh nghiệp theo yêu cầu của ngân hàng về việc chấp hành các điều khoản của hợp đồng tín dụng d. Kiểm toán một dự án xóa đói giảm nghèo về tính hiệu quả của nó. 8. Một cuộc kiểm toán được dành cho việc phát hiện những vi phạm các điều luật và quy định được xem như là: a. Kiểm toán BCTC b. Kiểm toán tuân thủ c. Kiểm toán thực hiện - 1 - Bài tập Kiểm toán đại cương d. Kiểm toán hoạt động 9. Ý nghĩa quan trọng nhất mà hoạt động kiểm toán mang lại cho xã hội là: a. Tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế b. Giúp các doanh nghiệp dễ dàng gọi vốn từ các nhà đầu tư. c. Hạn chế rủi ro kinh doanh cho khách hàng được kiểm toán d. Hạn chế rủi ro thông tin cho nhiều đối tượng 10. GĐ yêu cầu KTV nội bộ kiểm toán một chi nhánh mới về hiệu quả hoạt động của nó là ví dụ về: a. Kiểm toán hoạt động b. Kiểm toán tuân thủ c. Kiểm toán BCTC d. Kiểm toán độc lập II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH 1. Việc một công ty nhỏ được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập sẽ luôn luôn đưa đến một sự bảo đảm tuyệt đối về tính chính xác cuả báo cáo tài chính. 2. Kiểm toán viên nội bộ trong các ngân hàng chỉ thực hiện kiểm toán hoạt động thay vì thực hiện cả kiểm toán tuân thủ và kiểm toán BCTC. 3. Nếu bộ phận kiểm toán nội bộ trong ngân hàng làm việc hiệu quả, có khả năng các ngân hàng thương mại sẽ không cần thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC nữa. 4. Quyền lợi của người cung cấp những thông tin tài chính cũng như những người sử dụng các thông tin đó là như nhau và các quyền lợi chung này là đòi hỏi cho việc kiểm toán độc lập hàng năm. 5. Nếu các công ty kiểm toán độc lập hoạt động mạnh sẽ thực hiện việc kiểm toán tất cả các đơn vị trong nền kinh tế, không cần kiểm toán nhà nước. 6. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính sẽ làm giảm nhẹ trách nhiệm của giám đốc hoặc người đứng đầu đơn vị được kiểm toán. - 2 - Bài tập Kiểm toán đại cương Chương 2 MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN I. TRẮC NGHIỆM 1. Chất lượng dịch vụ kiểm toán được đánh giá bởi: a. Hiệp hội kiểm toán b. Quá trình thực hiện kiểm tra chéo giữa các công ty kiểm toán với nhau c. Những nhà đầu tư. d. Đối tượng sử dụng thông tin BCTC được kiểm toán 2. Các nguyên tắc kiểm toán có một yêu cầu sau: a. KTV thực hiện kiểm toán với sự thận trọng nghề nghiệp đúng mức b. KTV có hiểu biết về kiểm soát nội bộ c. Các báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với những ...
— Xem thêm —
Bình luận