Thành viên nhattruong78

27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch

- 04/09/2012
Chia sẻ
/63 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (63 trang)
Thành viên nhattruong78

27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch

- 04/09/2012
16,748
Báo lỗi

 Tài liệu tham khảo cho các bạn đang làm hố sơ để xin việc tại các công ty nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân.

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gởi:

Tôi tên là:

Sinh ngày tháng năm tại

Giấy chứng minh nhân dân số:

Cấp ngày tháng năm tại

Hiện cư ngụ tại:

Trình độ văn hóa:

Ngoại ngữ:

+ Anh:

+ Pháp:

Nghề nghiệp chuyên môn:

Sức khỏe:

Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.

Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.

, ngày tháng năm

Kính đơn ký tên

Nguồn: TimViecNhanh.Com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gởi: ....................................................................................................... .......................................................................................................................

Tôi tên là: .................................................................................................................. Sinh ngày.......... tháng........... năm............. tại.......................................................... Giấy chứng minh nhân dân số: ................................................................................. Cấp ngày .......... tháng........... năm............. tại......................................................... Hiện cư ngụ tại: ......................................................................................................... Trình độ văn hóa: ...................................................................................................... Ngoại ngữ: + Anh: ....................................................................................................

+ Pháp:................................................................................................... Nghề nghiệp chuyên môn: ........................................................................................ ...................................................................................................................................

Sức khỏe:................................................................................................................... Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.

....................... , ngày.... tháng..... năm.......... Kính đơn ký tên

Mẫu đơn xin việc (Tiếng Anh)

PRACTICE REQUIREMENT

Dear Human Resource Manager:

I am applying for the position of company with the networking computer apprentice . The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests.

Your position requires good networking knowledge . I am a senior in Open University about IT. My studies have included courses in computer science such as CCNA , BSCI , BCMSN .so..so.. I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work

My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm.

If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 8603786 . I will be available at your convenience.

Thank you for your consideration.

Sincerely,

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Mẫu thư xin việc dành cho Sinh Viên mới ra trường.

Những sinh viên mới ra trường thường gặp khó khăn trong việc viết thư xin việc và lý lịch trích ngang. Dưới đây là một mẫu hướng dẫn có tính gợi ý cho các bạn. Trong thư xin việc này, ứng viên đã nêu được rất rõ thế mạnh của mình:

(Phần viết địa chỉ liên lạc của ứng viên)

(Phần viết tên người tiếp nhận tuyển dụng Địa chỉ nhà tuyển dụng)

Thưa ông/bà...,

Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán hàng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty California Investments, Inc.

Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing trường Đại học Oregon và tôi cũng là chủ tích Hiệp hội Lãnh đạo Tương lai Hoa Kỳ và Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tại trường.

Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống các sinh viên mới ra trường khác. Tôi đã từng học tại các trường ở bang Michigan, Arizona, and Oregon. Và tôi trang trải chi phí học tập tại các trường này bằng các công việc làm thêm như bán quảng cáo trên radio, bán đăng ký mua báo dài hạn và làm nhân viên phục vụ quầy bar.

Tôi có tính cách trưởng thành cũng như các kỹ năng, năng lực để bắt đầu công việc môi giới bảo hiểm và tôi muốn làm công việc này tại California, quê hương tôi.

Tôi sẽ trở về California vào cuối tháng này và tôi rất muốn trao đổi thêm với ông về công việc tại California Investments. Sau khi gửi thư này, tôi sẽ gọi điện cho ông để xem chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp gỡ.

Cảm ơn ông đã dành thời gian và xem xét.

Kính thư,

John Oakley

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có Kinh Nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

...........................

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gởi: Ban lãnh đạo công ty XX

Tôi được biết quí công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên ở vị trí thông phiên dịch tiếng Nhật kiêm trợ lý Tổng Giám Đốc qua quảng cáo trên báo ABC đăng ngày xx/x/2006. Đây chính là công việc rất phù hợp với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình học tập và làm việc từ trước đến nay của tôi.

Thông qua mẫu quảng cáo, tôi được biết vị trí quí công ty đang tuyển dụng đòi hỏi kĩ năng nghe nói đọc viết tiếng Nhật, tiếng Anh tốt, sử dụng vi tính văn phòng thành thạo, cũng như khả năng tự tin trong giao tiếp. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học XX, khoa tiếng Nhật, trong đó các môn tiếng Nhật, tiếng Anh và vi tính văn phòng đã được chú trọng và đầu tư hàng đầu. Ngoài ra, về tiếng Nhật, tôi còn

có điều kiện phát triển toàn diện mọi kĩ năng trong thời gian du học ở trường Đại học XX, Nhật Bản, và trong thời gian làm các công việc bán thời gian có sử dụng tiếng Nhật.

Tôi cũng hiểu ngoài những yêu cầu trên, vị trí quí công ty đang tuyển dụng còn đòi hỏi người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập thể, cũng như có khả năng làm việc trong môi trường có áp lực cao. Đây chính là những kĩ năng mà tôi đúc kết được qua quá trình học tập, làm việc từ trước đến nay ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản.

Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của quí công ty. Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của quí công ty và hoàn thành tốt công việc được phân công.

Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 0988xxxxxx.

Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006 Người làm đơn

(Kí tên)

VÕ NHƯ X

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có Kinh Nghiệm (Tiếng Anh)

APPLICATION LETTER

××× Nguyen Trai St., Dist 1, Ho Chi Minh City. June. 18, 2006

Vietnam Recruiter Inc. ××× Nguyen Thi Minh Khai St., Dist 3, Ho Chi Minh City

Dear Human Resource Manager:

I am applying for the position of Sales Executive, which was advertised on Aug. 4 with the career services center at ××× University. The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests.

According to the advertisement, your position requires excellent communication skills, computer literacy, and a B.S. degree in business, economics, or finance. I will be graduating from ××× University this month with a B.S. degree in finance. My studies have included courses in computer science, business administration, speech communications, and business writing. I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal

with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work and in my recent internship at United Distribution Inc. in Ho Chi Minh City.

My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm.

If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 095×××××××. I will be available at your convenience.

Thank you for your consideration.

Sincerely,

Nguyen Ngoc Thai

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Application for Employment Our policy is to provide equal employment opportunity to all qualified persons without regard to race, creed, color, religious belief, sex, age, national origin, ancestry, physical or mental disability, or veteran status.

Ngày ______________ Last name ________________________ First name ________________ Middle name________ Street Address _________________________________________________________________ City _____________________ State _______ ZIP _______ Điện thoại ___________________________ Social Security # ___________________________

Are you a U.S. citizen or otherwise authorized to work in the U.S. on an unrestricted basis? (You may be required to provide documentation.) Yes  No Are you looking for full-time employment?  Yes  No If no, what hours are you available? ______________ Are you willing to work swing shift?  Yes  No Are you willing to work graveyard?  Yes  No Have you ever been convicted of a felony? (This will not necessarily affect your application.)  Yes  No If yes, please describe conditions. _________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Employment Desired Position applied for __________________________________________ How did you hear of this opening? __________________________________________ Have you ever applied for employment here?  Yes  No When? ___________________________________ Where?___________________________________ Have you ever been employed by this company?  Yes  No When? ___________________________________ Where?___________________________________ Are you presently employed?  Yes  No May we contact your present employer?  Yes  No Are you available for full-time work?  Yes  No Are you available for part-time work?  Yes  No Will you relocate?  Yes  No Are you willing to travel? Yes  No If yes, what percent? __________________________ Date you can start_______________________________________________________________ Desired position________________________________________________________________ Desired starting salary___________________________________________________________ Please list applicable skills________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Education School Name and Location Year Major Degree

High School ________________________________________ ______ _________ ______ College ___________________________________________ ______ _________ ______ College ___________________________________________ ______ _________ ______ Post-College _______________________________________ ______ _________ ______ Other Training ______________________________________ ______ _________ ______ In addition to your work history, are there are other skills, qualifications, or experience that we should consider? ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Please list any scholastic honors received and offices held in school. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Are you planning to continue your studies?  Yes  No If yes, where and what courses of study? ______________________________________________________________________________

Employment History (Start with most recent employer) Company Name ________________________________________________________________ Address ________________________________________Telephone ______________________ Date Started ____________ Starting Wage ____________ Starting Position _______________ Date Ended _____________ Ending Wage ____________ Ending Position ________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Reason for leaving ______________________________________________________________

Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended _____________ Ending Wage ____________ Ending Position ________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Reason for leaving ______________________________________________________________

Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ___________ Ending Wage ____________ Ending Position __________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No

Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Reason for leaving _____________________________________________________________

Company Name _______________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Reason for leaving ______________________________________________________________

Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Reason for leaving ______________________________________________________________

Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact?  Yes  No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Reason for leaving ______________________________________________________________

References List three personal references, not related to you, who have known you for more than one year. Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ______________________________________________________________________ Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ______________________________________________________________________ Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ______________________________________________________________________

Emergency Contact In case of emergency, please notify: Name ______________________________________________ Phone ____________________ Address ______________________________________________________________________ Name ________________________ Phone ____________________ Address ______________________________________________________________________

Please Read Before Signing: I certify that all information provided by me on this application is true and complete to the best of my knowledge and that I have withheld nothing that, if disclosed, would alter the integrity of this application. I authorize my previous employers, schools, or persons listed as references to give any information regarding employment or educational record. I agree that this company and my previous employers will not be held liable in any respect if a job offer is not extended, or is withdrawn, or employment is terminated because of false statements, omissions, or answers made by myself on this application. In the event of any employment with this company, I will comply with all rules and regulations as set by the company in any communication distributed to the employees. In compliance with the Immigration Reform and Control Act of 1986, I understand that I am required to provide approved documentation to the company that verifies my right to work in the United States on the first day of employment. I have received from the company a list of the approved documents that are required. I understand that employment at this company is “at will,” which means that either I or this company can terminate the employment relationship at any time, with or without prior notice, and for any reason not prohibited by statute. All employment is continued on that basis. I hereby acknowledge that I have read and understand the above statements. Signature _______________________________________________ Date_________________

Mẫu thư xin việc. Vị trí: dạy học

Niềm đam mê lớn nhất của tôi là dạy học và vớI những kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình giảng dạy ở các trường phổ thông và trung học cũng như những hoạt động giảng dạy ngoạI khoá, tôi thấy mình phù hợp vớI vị trí công việc này.

Trước khi vào đạI học, tôi có 3 năm kinh nghiệm làm giáo viên tình nguyện dạy về tôn giáo trong một nhà thờ địa phương. Ngoài ra, tôi còn tham gia một số hoạt động ngoạI khoá cho trung tâm Sunny Beaches Arts Camp như trình diễn một số vở kịch tạI trung tâm này vào các kỳ nghỉ hè.

Vào năm học thứ nhất và thứ ba tạI trường đạI học, tôi bắt đầu đi dạy tạI một số trường trung học ở nông thôn cũng như ở thành phố. Đặc biệt là tôi có kinh nghiệm giảng dạy các học sinh cá biệt và việc soạn giáo án kỹ lưỡng giúp tôi làm đơn giản hoá những khái niệm cơ bản để làm cho học sinh dễ hiểu hơn.

Năm ngoái, tôi đã có cơ hội giảng dạy tiếng Anh cho một trường trung học tại thành phố Milan và nhận ra rằng quả là không dễ dàng gì khi dạy trong một lớp học vớI những trình độ khác nhau. Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn hài long vớI những kết quả mình đạt được trong việc khắc phục những thử thách trong dạy học và làm cho học sinh đam mê môn tiếng Anh.

Ông có thể tìm thêm chi tiết trong bản sơ yếu lý lịch kèm theo. Tôi sẽ gửI thêm bản sao học bạ cùng vớI địa chỉ những ngườI chứng nhận. Rất mong được gặp ông/Bà.

Chân thành cảm ơn.

Chữ ký

Họ và tên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – tư do – hạnh phúc

-----***-----

Bộ, tỉnh………......... …………………….. Đơn vị công tác…… ……………………..

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Nguyên quán………………………………… Nơi sinh……………………………………… Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ lien lạc……………. ………………………………………………. Dân tộc…………….Tôn giáo………………. Thành phần gia đình………………………… Thành phần bản than…………………………

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh……………... Ngày vào Đảng CSVN………………………......... Ngày vào Đảng chính thức……………………….. Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian)………………………………... …………………………………………………….. Sức khỏe…………………………………………...

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Trung học chuyên nghiệp Chế độ học……………………………………. Thời gian học: Từ…………..đến……………….. Nơi học (trường, thành phố)……………………………………………………………………………….. Ngành học…………………………………………………………………………………………………. Đại học, Cao đẳng Chế độ học: chính qui? Chuyên tu? Tại chức? Thời gian học: Từ…………..đến………………. Nơi học (trường, thành phố)……………………………………………………………………………….. Ngành học…………………………………………………………………………………………………. Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. .

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án, hoặc thi tốt nghiệp………………………………………………….... Người hướng dẫn…………………………………………………………………………………………..

Họ và tên………………... ………………………….. Sinh ngày…../…../……… Giới tính:………………… Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi nghiên cứu, thực tập…………………… …………………………… Lương chính…..….....đồng

Dùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình đọ trên đại học, lập theo thông tư số 612 KHKT/C9 ngày

18/8/1966 của Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước

Ảnh Ngành học………………………………... …………………………………………… Chuyên môn……………………………… …………………………………………….

Trên đại học - Thực tập khoa học kỹ thuật: từ…………………đến………………tại (trường, viện, nước)…………... …………………………………………………………………………………………………………….. Nội dung thực tập…………………………………………………………………………………………. - Nghiên cứu sinh: từ………………………đến………………….tại (trường, viện, nước)…………........ …………………………………………………………………………………………………………….. Tên luận án………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………….. .

Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………………... Người hướng dẫn…………………………………………………………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN 1. Họ và tên: .............................................................. 2. Nam, Nữ:........................... 3. Ngày tháng năm sinh: ......................... Nơi sinh:.................................................. 4. Thường trú số nhà: đường ............... …………………………………………… Phường, xã: ............... …………………………Quận, huyện: ...... ………………... 5. Dân tộc: ................. Tôn giáo: .......... ……………………………………………… 6. Trình độ văn hóa: .. ………………………………………………………………

Ngoại ngữ: ............................................................................................................ 7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn)...................................

tại: ......................................................................................................................... 8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: ............ tại............................ 9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:.................................... tại............................ 10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?) ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 11. Họ tên cha: .......... ………………………................Sinh năm: ………………..

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................... 12. Họ tên mẹ: ........... …………………………………Sinh năm:…………….. ....

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................... 13. Họ tên vợ (hoặc chồng)…………………………Sinh năm: ... ………………...

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ................................................................................................... 14. Họ tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu? ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

15. Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu? ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Ngày ..... tháng..... năm.......... Người làm đơn

(ký tên)

Họ tên.................................

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào, có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm.

Ngày ..... tháng..... năm.......... UBND Phường, Xã..............

- Nghiên cứu cấp II: từ…………………….đến…………………..tại (trường, viện, nước)…………........ ……………………………………………………………………………………………… …………….. Tên luận án…………………………………………………………………………………………… …... ……………………………………………………………………………………………… ……………... Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………………... Người hướng dẫn…………………………………………………………………………………………..

Các lớp chính trị, lý luận Mác – Lênin (chỉ kể các môn chính như chính trị kinh tế học, lịch sử Đảng, Duy vật biện chứng, duy vật lịc sử) ghi rõ nơi, thời gian học............................................................ .............................................................................................. ..................................................

.......................

................................................................................................................................................

.......................

................................................................................................................................................

.......................

...................................................................................................... ..........................................

.......................

Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể)............................................... ................................................................................................................................................

.......................

................................................................................................................................................

.......................

................................................................................................................................................

.................................................................................................... ............................................

................................................................................................................................................

...................................................................

Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ......... Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp. ................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ............................

................................................................................................................................................

.................................................................................... ............................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................

III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT 1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp

đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).

Thời gian Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác

2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật. Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh,

giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v... ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..............

................................................................................................................................................

.................................................................................................. ..............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................. ..............................

................................................................................................................................................

.................................................................................. ..............................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..............

................................................................................................................................................

.................................................................................................. ..............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................. ..............................

................................................................................................................................................

.................................................................................. ..............................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..............

................................................................................................................................................

.................................................................................................. ..............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................. ..............................

................................................................................................................................................

.................................................................................. ..............................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..................................................................................

3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn). ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ............................

................................................................................................................................................

.................................................................................... ............................................................

................................................................................................................................................

................................

4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................ ....................

................................................................................................................................................

............................................................................................ ....................................................

..............................................................................................................

5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỷ) ................................................................................................................................................

........................................................................................................ ........................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..........

IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa

học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp. ................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ...........

................................................................................................................................................

..................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Ngày về nước....................................................................................................................................... ......

- Ngày đến đăng ký.................................................................................... ..................................................

Ngày .....tháng.....năm 20.....

Cơ quan xác nhận Người khai ký tên

Ký tên đóng dấu

LÝ LỊCH TỰ THUẬT Curriculum vitae (for foreigner)

I – SƠ YẾU LÝ LICH: 1. Họ và tên:

Full nam: 2. Giới tính:

Sex: 3. Ngày, tháng, năm sinh:

Date of birth: 4. Tình trạng hôn nhân:

Marital status: 5. Quốc tịch gốc:

Nationality of origin: 6. Quốc tịch hiện tại:

Present nationality: 7. Nghề nghiệp hiện tại:

Present profession: 8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại:

Last or present work place:

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Training Background ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN (KỂ CẢ Ở VIỆT NAM): Employment Records

9. Đã làm việc ở nước ngoài: Employment outside Vietnam

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

10. Đã làm việc ở Việt Nam: Employment in Vietnam

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

IV – LÝ LICH VỀ TƯ PHÁP: Legal Status

11. Đã vi phạm pháp luật việt Nam lần nào chưa? Have you ever violated the Vietnamese law?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

12. Đã vi phạm pháp luật nước ngoài lần nào chưa? Mức độ vi phạm? Have you ever violated law of any other country? Level of violation?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

13. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thãt, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

I certify that these statements are true to the best of my knowledge and will be responsible for their correctness.

Ngày......tháng....... năm ............... Date, ............................................ Người khai ký tên (Signature)

Resume mẫu bằng Tiếng Pháp

Huy Thinh HUYNH TRAN

164 Résidence Matisse

95 rue du Chevaleret

75013 Paris

Tél.: 01 44 24 56 15

Port.: 06 89 95 08 53

Email: huynhtran@huythinh.com

Web site:www.huythinh.com

Célibataire, 27 ans

ETUDIANT en 3e Cycle ITA(*)

OBJECTIF PROFESSIONNEL

- Webmaster, Technicien en Réseau Intranet, Mainteneur.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2002 - 2006 Site Web Internet Paris, FRANCE

Administrateur et Dessinateur

Club Paul-Loup Sulitzer (http://www.clubsulitzer.com) E-Commerce Diepvan Sarl. (http://www.diepvan.com) Trông Dông VNMultimédia Site (http://www.trongdongvn.com) Union des Etudiants Vietnamiens en France (http://www.uevf.fr) 01/2002 - 06/2003 NetTech Solutions Company Saigon, VIETNAM

Administrateur et Dessinateur

Création et Réalisation des maquettes, logos,...pour les entreprises.

Gestion duWeb Site de la société. Suivi et maintenance du système d'ordinateurs. 02/1999 - 12/2001 AMI Computer Limited Saigon, VIETNAM

Administrateur

Conception et Développement des solutions de rénovations des web sites pour les clients. Pilotage de l'intégration des applications web internes et/ou externes. Supervision du réseau informatique. FORMATION

2004 - 2005 Université Paris 13 Paris, France

DESS Applications Internet etMultimédia. 1997 - 2002 Ecole des Sciences Naturelles Saigon, VIETNAM

Maîtrise des Réseaux d'Informatique et de Télécommunication. INFORMATIQUE

- Langages: C, C++, HTML, JAVA, DHTML, XML, PHP, ASP, ASP.NET, Visual Basic.

- Logiciels: Photoshop, Corel Draw, Macromedia, FrontPage, MS Office.

- Systèmes d'Exploitations: DOS, Windows 9x, XP, 2000 et 2003 Server, Linux.

- Base des donnés : Access, SQL Server, MySQL.

- Réseaux et Téléinformatique: Router,TCP/IP, RIP, FTP, Réseau Wifi, OPNET, Mail Server.

- Connaissance approfondie en architecture et fonctionnement de l'ordinateur, l'informatique

théorique et compilation.

DIVERS

- Langues : français (couramment à l'oral et à l'écrit), anglais (lu, parlé, écrit).

- Loisirs: Piano (pro.),Guitare, Ping-pong (pro.), Tennis, Football, Peinture, Voyages.

- Associations: Président du club Trong Dong des étudiants vietnamiens à Paris. Président du

club New Impression à Danang, Vietnam. Chef de l'orchestre The Bamboo.

(*) ITA : Internet Technologies Avancées de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 2 (Tiếng Anh)

CURRICULUM VITAE OF NGUYEN THI THANH

PERSONAL DETAILS

Date of Birth: 19 January 1982 Address: 123 Ly Tu Trong, District 1, Ho Chi Minh City Tel: +84(0) 8 2910405 Mobile: 0905 211009 Email: thanhnt82@yahoo.com Marital status: Single

EDUCATION

2000-2005 University of Medicine & Pharmacy, HCMC • BSc Pharmaceutical Management

1997-2000 Le Hong Phong High School, HCMC • High School Diploma (grade: Excellent)

QUALIFICATIONS

2003-2005 Student representative on Academic Committee

2005 Business Management course - Hoa Sen College, HCMC • Diploma with distinction

2004 Computer Skills course - Hoa Sen College, HCMC

 MS Word  Excel  MS Powerpoint  Website design

• Inventory & stock control

LANGUAGE SKILLS

 English: Advanced level General English and Conversation. In addition, I have regular contact with foreign visitors in my voluntary work at Tu Du Hospital, which requires frequent use of spoken English.

 Japanese: Sakura School level D (intermediate)

EMPLOYMENT HISTORY

Jan 2003 - Aug 2004: Data collection staff, TNS Company, HCMC (part-time)

Mar 2000 - Nov 2002: Zozo Bakery, HCMC (part-time) • Zozo is a non-profit making organization which raises money to assist the welfare of underprivileged families. I started as a waitress and was then promoted to Assistant Service Manager responsible for organising the daily duty roster for service staff.

VOLUNTARY WORK EXPERIENCE

2003 - present: Assistant at Hoa Binh Village, Tu Du Hospital, HCMC • This internationally funded project provides care facilities for young victims of Agent Orange, and undertakes research into the continuing effects of the spraying.

2003: International Visitors' Guide, South-East Asia ParaGames, HCMC

PERSONAL PROFILE

 Enthusiastic, open minded, caring and resourceful. I'm optimistic, have a good sense of humour and get on easily with people of all ages and backgrounds.

 I intend to return to university for postgraduate pharmaceutical studies, but would like to gain some practical experience of healthcare work first.

• I greatly admire the W.H.O., and would welcome the chance to work with an organization in which I can develop the experience gained during my voluntary activities.

OTHER ACHIEVEMENTS & INTERESTS

 Song composition; 1st prize (popular music) in University competition, 2003  Playing the guitar

• Badminton and table tennis

REFEREES

1. Professor Le Hoang, Head of Pharmaceutical Department, University of Medicine & Pharmacy, HCMC Tel: +84 (0)8 8558411 Email: lehoangyds@edu.vn 2. Dr Pham Thi Phuong, Superintendent, Hoa Binh Village, Tu Du Hospital, HCMC Tel. +84 (0)8 8395118 Email: peacetudu@hcm.vnn.vn

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 3 Curriculum Vitae

Personal information:

Full name:

Sex: female (or male)

Date and place of birth:

Marital status: single (or married)

Health: Excellent.

Interest: Music, reading, sports, travel, helping others...

Personal features: eagerness to learn, hard-working, work endurance, creativeness, willing to work overtime and far from home even for a long time if necessary.

Address:

Phone number:

Email:

Education:

- Bachelor (master) of science (nam tot nghiep), University of... (ten truong).

- Major (mon hoc chinh).... Minor (mon phu)...

- English knowledge: Certificate of level A, B, C (nam cap, hoac bang tai chuc, chuyen nghiep, van van. Neu khong co giay chung nhan hoac bang thi ghi: Self-taught, with several years attending private lessons of renown English teacher Thai Ba Tan, see attached his Letter of Recommendation).

- Computer skills: Good in operating WinWord and Exell programs.

- Capable to handle all kinds of secretarial works.

Work history: (Cho nhung nguoi da tung di lam)

(Liet ke nhung noi da lam, theo thu tu nguoc ve thoi gian, thi du)

December 1999 to present: Accountant, Import - Export Company, Hanoi.

August 1996 to December 1999:

May 1992 to August 1996:

I certify that the facts contained in this CV are true and complete to the best of my knowledge, and understand that if proved falsified, these statements shall be grounds for dismissal.

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 4

RESUME

Contact Info :

Full Name: Nguyen Dinh Khiem

Address: 88/79/33B Ba Huyen Thanh Quan 3 District City: HCM- Vietnam

Mobile: 0908 705 549

Email: ngduykhanh@vnn.vn

Personal Info :

Birthday: 04/08/1982 Degree: Consultant

Gender: Female No. of Years Experience: 2 years

Marital Status: Single

Desired Position IT Officer

Objective Becoming Information Technology Leader

Working 09/2005 - 11/2006

Working Experience :

09/2005 - 05/2006

Phi Long Co. Ltd. - Ho Chi Minh

Technical Support

- Technical Support for customers.

- Made PC , Setup Operation And Software

- Computer network, High-Speed network

05/2006 - 8/2006

FPT Stelecom - Ho Chi Minh

- Technical Support for customers about ADSL service , Mail , ...

09/2006 - 11/2006 - Present

Lien Anh Technology Co. Ltd. - Ho Chi Minh

Technical Support

- Technical Support for customers.

- Made PC , Setup Operation And Software

- Computer network, High-Speed network

Education :

The Diploma of Vocational Training INFORMAYION TECHNOLOGY

( UNIVERSITY OF NATURAL SICENCES ) - 2005

UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES - Ho Chi Minh, Viet Nam

MCSA 11-2006

Interested field : Microsoft Computer Network:

•o Windows XP, Windows Server 2003.

•o DHCP Server, DNS Server.

•o Active Directory

•o Mail Server, Web Server.

•o Routing and remote access.

•o Security, authentication

•o ISA Firewall

Network Skills - Intermediate - 2 years

•- Configuration, running servers

•- (Web Server, Mail Server, DNS Server, DHCP Server , ...)

•- ADSL ( VNN ) , Wireless ...

Desired Salary Negotiable

Desired Status Full time / Part Time

Desired Location HCM

Nguồn: TimViecNhanh.Com

CV theo định dạng truyền thống

Hoàng Hải An

25 tuổi, nữ, độc thân

4 Láng Hạ, Hà Nội

Di động: 0989123456

Email: haian@yahoo.com

MỤC TIÊU

Với niềm đam mê về ngành báo chí và vốn kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian làm việc, mong trở thành biên tập viên tại một tòa báo lớn tại Hà Nội.

ĐIỂM NỔI BẬT

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành báo chí

- 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí

- Khả năng khai thác thông tin, viết và biên tập tin bài xuất sắc

KỸ NĂNG

- Khai thác thông tin sâu

- Viết phóng sự tốt

- Biên tập tin bài nhanh, đảm bảo chất lượng

- Khả năng xác nhận thông tin tốt

- Tiếng Anh xuất sắc

- Sử dụng tốt các phần mềm phục vụ cho công việc làm báo như: Ms. Word, Frontpage, Outlook, Photoshop

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

21/02/2006 - nay:

Báo A

Phóng viên

Chuyên viết bài điều tra, phóng sự ký sự và đưa tin mảng pháp luật

01/01/2005 - 20/02/2006:

Báo B

Phóng viên

Chuyên viết bài và đưa tin mảng xã hội

20/06/2004 - 31/12/2004:

Báo C

Cộng tác viên thường xuyên

Chuyên viết bài và đưa tin mảng xã hội

02/03/2002 - 19/06/2004:

Báo D

Cộng tác viên

Chuyên viết bài về mảng xã hội

CÁC KHÓA HỌC

2000-2004:

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

Khoa báo chí

Cử nhân báo chí

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG HN

Khoa tiếng Anh

Cử nhân tiếng Anh

03/2005:

Khóa marketing trong báo chí do hiệp hội X tổ chức

09/2006:

Khóa truyền thông đa phương tiện do Y tổ chức

07/2006 - nay:

Trung tâm tiếng Pháp Z

Khóa ngữ Pháp tiếng Pháp

SỞ THÍCH CÁ NHÂN :

- Giải trí : Xem phim, nghe nhạc

- Thể thao : Đá banh, chạy bộ

Nguồn: TimViecNhanh.Com

LE THU THAO

Địa chỉ: 20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội

Di động: 0908 123 456

E mai l: lttt@yahoo.com

HỌC VẪN:

Kỹ sư Quản trị Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (2006)

Bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.8)

Học bổng:

- Học bổng cho sinh viên xuất sắc của trường năm 2004 và 2005.

- Học bổng cho sinh viên xuất sắc của Công ty Cáp quang Fujikura

- Học bổng tiếng Anh thương mại của công ty Dầu khí Petronas - Malaysia

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA:

- Dự án xây dựng nhà hàng phục vụ thức ăn dinh dưỡng (Bài tập nhóm)

+ Nghiên cứu và khảo sát các nhu cầu của người tiêu dùng về các bữa ăn dinh dưỡng

+ Thu thập và phân tích các thông tin khảo sát

+ Cùng với các thành viên trong nhóm viết kế hoạch dự án

- Tham gia Chương trình "Mùa hè xanh" năm 2003 và 2004

+ Dạy toán cho các em học sinh

+ Tham gia dựng nhà giúp người nghèo

- Thành viên Câu lạc bộ Anh văn của trường

KỸ NĂNG:

- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point

- Giao tiếp tiếng Anh thuần thục

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt

- Chăm chỉ, biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm

- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: 2003 - 2005: Gia sư Toán cho học sinh lớp 8, 9

2002 - 2003: Phục vụ bàn tại Quán cà phê Liễu Giai

SỞ THÍCH:

Giao tiếp với mọi người, đọc sách và chơi cầu lông.

Nguồn: Timviecnhanh.com

HỒ SƠ XIN VIỆC

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyen Viet Hung Ngày sinh: 10 August 1973 Địa chỉ: 140 Nguyễn Cư Trinh Street , HCMC Di động: 0908 123 456 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 2001 - Nay , MICE Manager (Du lịch kết hợp Hội nghị, Hội thảo)

 Liên lạc và thương lượng với khách hàng về các hợp đồng (công ty du lịch, nơi tổ chức hội nghị, các công ty nước ngoài trên khắp thế giới)

 Tổ chức hội nghị, họp, hội thảo, triển lãm, sự kiện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam

 Xây dựng các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng  Giới thiệu với khách hàng các thông tin cập nhật  Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tại văn phòng để đảm bảo hiệu quả công

việc tốt  Giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

03/1997 - 12/2000: Business Travel & Special Tours Manager  Chuẩn bị hợp đồng phục vụ tour đi công tác nước ngoài cho khách hàng  Liên lạc và thảo luận với khách hàng về các điều khoản của hợp đồng  Cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng doanh nghiệp  Nộp hồ sơ xin và gia hạn hộ chiếu, visa và giấy phép tạm trú cho khách hàng  Cung cấp dịch vụ thuê ô tô và đặt phòng khách sạn trong và ngoài nước cho

khách hàng  Xây dựng các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng  Giới thiệu với khách hàng các thông tin cập nhật  Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tại văn phòng để đảm bảo hiệu quả công

việc tốt  Tổng hợp và nộp các báo cáo MIS (Hệ thống thông tin quản lý) và các báo cáo

hàng tháng cho khách hàng  Gửi hóa đơn tới các khách hàng và thu tiền

02/1996 - 03/1997: Sales Manager of Airlines Booking Office

 Chuẩn bị Hợp đồng dịch vụ đặt vé về việc cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng

 Liên lạc và thương lượng với khách hàng về hợp đồng  Cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng  Thương lượng với bên hàng không để có được những hợp đồng và hoa hồng tốt

nhất  Cập nhật thông tin cho khách hàng  Tổng hợp và nộp báo cáo cho khách hàng và Ban Quản trị  Chuẩn bị hóa đơn hàng tháng và thu tiền từ khách hàng

03/1995 - 02/1996: Marketing Executive  Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch marketing  Cung cấp các dữ liệu đầu vào cho Kế hoạch Marketing  Cung cấp các thông tin du lịch Việt Nam cho đối tác và báo chí  Chịu trách nhiệm in ấn chương trình tour, tờ rơi, tờ bướm..  Sắp xếp các thủ tục tham gia triển lãm, hội chợ, hội nghị  Tham gia vào các cuộc triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước

Người xác nhận: Ông Lai Hữu Phương, Phó Giám đốc Cell: 0913 456 789 1994 - 02/1995: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) Nhân viên Bộ phận Thành viên

 Cung cấp cho các thành viên các thông tin thương mại  Tiếp nhận ý kiến, yêu cầu của các thành viên  Thu phí thành viên  Tổng hợp các thông tin thương mại cho cơ sở dữ liệu  Cung cấp các thông cho nhà đầu tư nước ngoài

Người xác nhận: Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Cell: 0912 345 678 HỌC VẤN Thạc sỹ Marketing, Đại học Kinh tế (1998) Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương (1994) Các khóa học ngắn hạn: - Kỹ năng Lãnh đạo, AIT Vietnam (2000) - Kỹ năng Giao tiếp, AIT Vietnam (2001)

KỸ NĂNG - Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point - Tiếng Anh thuần thục, Tiếng Pháp giao tiếp cơ bản - Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt - Kỹ năng lãnh đạo tốt - Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Nguồn: Timviecnhanh.com

Mẫu CV hiện đại (Tiếng Anh) - Dành cho IT (Mẫu 1)

Long Le

Adamstr. 6, 13595 Berlin, Germany

E-mail: le@cs.unc.edu

WWW: http://www.cs.unc.edu/~le

Objective: To obtain a challenging position for summer interns in the field computer networks.

Education

4/94 - 6/99: Technical University Berlin, Germany

Diploma program in Electrical Engineering (with distinction).

Academic interests

Multimedia networking: Voice over IP, conference control protocols.

Network architectures: Integrated Services, Differentiated Services, Active Networks.

Work experience

8/99 - present: Research Institute for Open Communication Systems, Berlin, Germany

Scientist at the Competence Center for Global Networking with research projects in active networks

and in voice over IP.

- Designed and implemented a software module in C/C++ under Unix/Linux that remotely controls

network devices via the telnet protocol.

5/99 - 7/99: Fulltime intern at Novedia Inc., Berlin, Germany

Involved in the development of an Internet conference system.

- Designed and partly implemented a class library in C++ that enables a platform independent input,

output, and mixing of audio streams under Windows NT and Linux.

- Implemented network applications under Linux.

- Extended functionalities of the Video Conference Tool (vic) under Linux to enable message exchange via a message bus.

- Designed and implemented a control module that controls the Robust Audio Tool (rat) and the Video

Conference Tool (vic) via a message bus under Linux.

10/98 - 5/99: Diploma thesis at Research Institute for Open Communication Systems, Berlin, Germany

Implemented the Adaptive Packetization/Concealment (AP/C) algorithm in the Network Voice

Terminal Tool (NeVoT). The AP/C algorithm exploits the long-term correlation of speech signals to influence the packetization interval at the sender and to conceal the lost packets at the receivers.

1/98 - 9/98: Pre-diploma thesis at Research Institute for Open Communication Systems, Berlin,

Germany

Designed and implemented a charging and accounting protocol that works with the Resource

ReSerVation Protocol. The charging and accounting protocol keeps track of network resources

reserved by users, reliably exchanges accounting information between network nodes, and fairly shares the costs between users.

11/97 - 4/99: Student employee at Department of Intelligent Networks, Siemens Inc., Berlin, Germany

Involved in design, test, and administration of advanced telephone services.

5/97 - 10/97: Student employee at GMD Fokus Research Institute for Open Communication Systems,

Berlin, Germany

Involved in the development of the Multicast Integrated Server, a Multicast Address Resolution Server for ATM clients with QoS support.

Skills

Programming languages: HTML, x86 assembly language, Pascal, C/C++, and Java.

Operating systems: DOS, Windows, Linux, and Unix.

Publications (available from www.cs.unc.edu/~le/papers.html)

L. Le, H. Sanneck, G. Carle, and T. Hoshi. Active Concealment for Internet Speech Transmission. To

appear in the Second International Working Conference on Active Networks (IWAN2000), Tokyo,

October 2000.

H. Sanneck, N. T. L. Le, and G. Carle. Effiziente Dienstqualitätsunterstützung für IP Telefonie durch

selektive Paketmarkierung (in German) in First IP-Telephony Workshop, Berlin, April 2000. (This is a

revised version of the IMMCN 2000 paper.)

H. Sanneck, N. T. L. Le, and A. Wolisz. Efficient QoS Support for Voice-over-IP Applications Using

Selective Packet Marking in Special Session on Error Control Techniques for Real-time Delivery of

Multimedia data, First International Workshop on Intelligent Multimedia Computing(IMMCN 2000),

Atlantic City, NJ, February 2000.

H. Sanneck and N. T. L. Le. Speech Property-Based FEC for Internet Telephony Applications in

Proceedings of the SPIE/ACM SIGMM Multimedia Computing and Networking Conference 2000

(MMCN 2000), San Jose, CA, January 2000.

N. T. L. Le. Development of a Loss-Resilient Internet Speech Transmission Method. Diploma thesis,

Department of Electrical Engineering, Technical University Berlin, June 1999.

N. T. L. Le. Charging and Accounting Protocol for IP Multicast over ATM with QoS Support.

Pre-diploma thesis, Department of Telecommunications Engineering, Technical University Berlin,

September 1998.

Honors and Awards

7/2000: Erwin-Stephan Prize for excellent graduates (award of the President of the Technical University Berlin)

10/96 - 4/98: Friedrich-Ebert Foundation's scholarship for talented students

5/90: Nguyen-Dinh-Chieu high school's award for student with the best performance in Math

3/90: First prize in the Tien-Giang province's annual Math competition for talented high school students

Other activities

Mentor of a summer intern

Member of the Vietnamese Student Association in Berlin, Germany

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Mẫu CV hiện đại (Tiếng Anh) - Dành cho IT (Mẫu 2)

NGUYEN NHAT KHANH

3/53/14 Thanh Thai Street,

Ward 14,District 10, HCM City

E-mail : khanhnguyennhat@yahoo.com

Tel : 0983.191110

PERSIONAL DETAILS

Date of Birth

November 19, 1981

Gender Male Marital Status

Single Perman ent Addres s

3/53/14 Thanh Thai Street, Ward 14, District 10, HCM City, Vietnam

Mobile phone

0983191 110

E- mail

khanhnguyennhat@y ahoo.com

OBJECTIVE

 To be a good staff.  Try to learning as much as possible and doing my best in order to accompish my

task.  To have good opportunities to get promotion in my job.  Develop my skills with development of company,I want to prove myself.

EDUCATION

2002 - 2005

The University of Natural Sciences - HCM, Vietnam

Bachelor of Science in Information Technology(Graduated - 2005)

Subjects studied :

§ Operating Systems : Windows 2000, XP and Linux

§ Programming languages : C, C++, ASP, ASP.NET, C#, Java, PHP, MySQL, HTML, XML.

§ Databases : MS SQL Server 2000, Oracle 9i.

§ And subjects : System Analysis and Design, Software Project Management, Object - Oriented Programming(using C# language ), Database Management System, Design and develop website

§ I have 4 years programming experience

§ After once subjects I must make a project for close.

Some projects :

 English Grammar testing online(ASP)

§ Hotel Management (OOP - using C# language)

§ SaiGon bus management (System Analysis and Design)

1999 - 2002

The University of Natural Sciences - HCM, Vietnam

The Diploma of Information Technology(Granduated 2002)

1996 - 1999

Ham Tan High School - Binh Thuan, VietNam

EXPERIENCE

July 1,2005 - Now

FPT Invested Co - HCM City

System Administrator

Responsibility

 Manage IT room  Manage, maintain and backup database(MS SQL server 2000)  ssue and control Admin forms  Report to manager

Result

 Setup, configuration Server and LAN system, maintain computer, handle troubleshoot

 Managing SQL database system (Indian's software using SQL server 2000)  Experience in internet : Acceleration, security(ISA 2004), anti virus  Have some knowledge about : tomcat5, Apache, deloy java project  Making plan for staff  Working conform ISO process  Are commited to dealines and quility

SKILLS

§ .NET programming - expert - 2 years

My best skills is C#. I have a lot woking experience with Component One - Crystal and MS SQL 2000

§ C++ programming - expert - 3 years.

I learned and worked with C++ when I was a student

§ System Analysis and Design

§ Object - Oriented Programming

§ Setup, maintain system running Microsoft Windows

§ Managing SQL database system

§ Independent or team work

§ Communication and interpersonal skills

 English skills: spoken, read and written

ADDITION INFORMATION

 §When I was a student. I was an interviewer of ACORN Marketting & Research Co.,Ltd (of Singapore). While I was working for this company, I participated into many projects such as: Motobike , Car, Informatic Technology project...etc. The Informatic Technology project, I interviewed somebodies that working in field of IT and software as management directors, managers and team leaders.

 § I have been operating movements of my class as organized HCDH Open football championship, camping, picnic...etc. I am maintaining this movements and managing forum of my class.

INTERESTS

 Football, Travel, Music (Trinh Cong Son).

Nguồn: TimViecNhanh.Com

YOUR FULL NAME Ho Chi Minh City, Vietnam Cell Phone: Cell Phone:

ACCOMPLISHMENTS  Mobile Games/Applications Solutions  IT Research and Development background with strong E-Commerce and web

based experience  Selected to perform the B2B Ecommerce website of INT VISION between the

two countries Vietnam and Korea. Named http://www.caigi.com .  Working as a Chief of the Mobile Game/Application Department of FPT Mobile

Inc.  E-Commerce Management  MTP Programmer (Japan)  Leadership Skills  Proficient in Vietnamese, and English

EXPERIENCE GAME , Ho Chi Minh City, Vietnam 2006 - Present Manager Game company

 Mobile Game/Applications Projects management  Train programmers and designers in CMM Level 3, ISO 9001

 Report directly to Board of Management about the Game/Application Market and objectives of the department

 Pixel Art Designer for the theme and characters of a new game and application for mobile phones.

IT SOLUTION, Ho Chi Minh City, Vietnam 2004- 2006 Project Manager, Outsourcing E-Commerce Solution

 Created and managed project documents, cost, and time estimation. Human resource for each project was outsourced by www.Vidaltek.com located in Texas. Some important projects are: www.barstoolmag.com, www.jobviet.com, www.horwathdtl.com …

 Worked directly with Director of Vidaltek, Mr.Cu Le(Cle@vidaltek.com) to get client requirements.

 Research and write the project plan, including the milestone  Reported directly to IT Solution Manager and Director of Vidaltek about projects

including: Deadline, Human Resource, Cost, Technical Documents, and Objective.

 Trained as a Programmer using the new technology and was transferred to Vidaltek

INT VISION, Ho Chi Minh City, Vietnam 2002 - 2004 Designer and Webmaster for the Korean E-Commerce company

 Design the HTML e-commerce website layout using Macromedia Fireworks  Trained Vietnamese engineers how to understand Korean software architecture and

layout in English.  Serve as a webmaster and made the website a prime search in Google, Yahoo, and

Lycos.  Update and collect data for the B2B website as a webmaster.  Follow up with the clients and report directly to Board of Management

EDUCATION Industrial College No 4 , Ho Chi Minh

Bachelor of Science, Information Technologies and Software.

REFERENCES:

Mr MRs

Resume Kết Hợp - Mẫu 1

Họ Tên Ngày Tháng Năm Sinh Địa Chỉ Điện Thoại Email

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Trở thành nhân viên hành chánh văn phòng xuất sắc

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

- Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm xử lý công việc hiệu quả, nhanh chóng

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

- Nhiều kinh nghiệm x ử lý các công việc văn phòng nhanh và hiệu quả

-Thành thạo vi tính văn phòng, lưu loát các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết ngoại ngữ Anh - Nga

- Có khả năng giao tiếp tốt

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Cử Nhân 1998 - 2002 - Tốt nghiệp Đại Học loại khá khoa Nga-Anh trường - <Địa Điểm> 7/2003 Học và nhận chứng chỉ nghiệp vụ thư ký văn phòng tại - <Địa Điểm> 5/2004 Học và nhận chứng chỉ khóa học MC tại - <Địa Điểm>

KINH NGHIỆM 3 năm kinh nghiệm Thư Ký Phòng Kinh Doanh 3/2003 - Hiện Nay

<Địa Điểm > - Xử lý và sắp xếp các giấy tờ hồ sơ liên quan - Lên bảng báo giá cho từng đơn đặt hàng

- Soạn thảo nhiều văn bản, hợp đồng bằng tiếng Anh và Việt

- Quản lý vật dụng văn phòng và các theo dõi các dịch vụ thiết yếu khác

Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng 12/2002 - 02/2003 <Địa Điểm >

- Hỗ trợ chương trình hậu mãi khách hàng - Sắp xếp, lên lịch hợp, bố trí phòng hợp

- Soạn thảo văn bản và xử lý các công việc hành chánh khác

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Hiện đang theo học nghiệp vụ Thư Ký Giám Đốc tại - <Địa Điểm>để nâng cao hiệu quả xử lý công việc -Tham gia hoạt động tình nguyện - Chiến Sĩ Mùa Hè Xanh xuất sắc năm 2001

NGƯỜI THAM KHẢO Ms.

Phone: < xxxxxxxxxx> Email: Ms. Phone: < xxxxxxxxxx> Email:

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Resume Kết Hợp - Mẫu 2

Nguyen Van Tuan 1356 Dien Bien Phu St

Binh Tan Dist, HCM City Tel: (84-8) 825 6484 Mobile: 090156 7865

E-mail: vantuan@gmail.com

MỤC TIÊU

Tìm vị trí quản lý hoặc tư vấn, trợ lý bán hàng cho một công ty đa quốc gia.

BẢN TÓM TẮT

Một chuyên viên vớI hơn 12 năm kinh nghiệm giúp một doanh nghiệp phát triển và tạo dựng một vị thế mạnh trên thị trường. Có kinh nghiệm về xuất nhập khẩu, tiếp thị, quản lý, tư vấn, khả năng viết và biên tập.

Chú trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hang, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển của công ty, có tính tổ chức cao, chấp hành đúng nộI quy làm việc của công ty và đạo đức nghề nghiệp .

BẰNG CẤP

 Kỹ năng viết báo và báo cáo, biên tập và giao tiếp tốt.  Có kỹ năng giao tế tốt và có khả năng giao dịch vớI nhiều khách hang khác nhau.  Thành thạo tin học văn phòng như: WINDOWS, MS và Internet.  Khả năng đạt được các mục tiêu trước mắt và lâu dài của công ty.  Có khả năng phân tích, lên kế hoạch, quản lý và xác định động cơ phát triển

doanh nghiệp.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 07/ 1999 đến nay Thành phố HCM Công ty Quản lý Doanh nghiệp Vina. Giám đốc điều hành thương mạI điện tử tạI thành phố HCM Lập kế hoạch giao dịch thương mại điện tử và liên lạc với 1 Pai.com để tham gia bán đấu giá điện tử tại Việt Nam. Tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm điện tử và thiết lập mối quan hệ với những nhà sản xuất cung cấp các thiết bị điện tử.

Việt Nam 1998 - 07/ 1999 Công ty TNHH Quản lý thương mại TVS. Trưởng phòng mua Tìm mua và đánh giá các sản phẩm quảng cáo trên truyền hình. Tìm đọc và đánh giá các mẩu quảng cáo của sản phẩm trên truyền hình. Phê duyệt các đề án mua hàng. Kiểm tra và đánh giá bằng L/C. Có trách nhiệm điều phối và cải tiến năng lực làm việc của các bộ phận trong công ty và khách hàng. Tham khảo ý kiến chuyên môn để lập kế hoạch marketing bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp. Viết và biên soạn các sản phẩm của Việt Nam sang tiếng Anh. Cung cấp những thông tin cập nhập về các quy định pháp lý ở Việt Nam. Tìm kiếm thông tin trên Internet và theo dõi trong Outlook express để liên lạc với khách hàng, đối tác, các nhà cung cấp cũng như tìm kiếm các sản phẩm thiết thực cho công ty qua mạng. Đào tạo và giúp đỡ các sinh viên thực tập tại các trường đại học.

Đồng Nai, Việt Nam 1998 - 1996 Tập đoàn Pacific ( VIỆT NAM )

Trưởng phòng mua Mua và bán các máy móc và thiết bị cũ cũng như những khuôn nhà tiền chế từ Châu Âu và Ca na đa. Hàng ngày giao dịch với khách hàng để tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ. Biên dịch và thiết kế các phụ kiện và tài liệu phụ trợ bán hàng.

Thành phố Hồ Chí Minh 1996 - 1992 Công ty Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Giám đốc Xuất khẩu máy móc sang Châu Phi và các sản phẩm điện tử sang Châu Âu và Mỹ. Thiết lậo mối quan hệ với khách hàng ở Anh quốc và những nhà sản xuất ở Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh 1992 - 1987 Công ty Nhập Khẩu Sài Gòn Thay mặt chính quyền địa phương để nhập các dây chuyền sản xuất và nguyên liệu thô tử Châu Âu và các nước Châu Á với khối lượng lớn. Đàm phán với những nhà cung cấp và quản lý các dự án dài hạn. Giải quyết những vấn đề của khách hàng. Đào tạo và giúp đỡ các sinh viên thực tập. Đã từng đến Châu Âu năm lần và tham gia các khoá huấn luyện ngắn hạn về việc nhập khẩu thiết bị.

Thành phố Hồ Chí Minh 1987 - 1983 Trường Đại học Y Sài Gòn Giảng viên Dạy Tiếng Anh cho giáo viên và sinh viên y khoa.

BẰNG CẤP KHEN THƯỞNG

 Chứng chỉ Kinh tế.  Chứng chỉ dịch thuật.

HỌC VẤN Sài gònai, P. R. Việt Nam Trường Đại học Sư Phạm Sài Gòn Cử nhân Anh văn Chuyên ngành 2: Thương mại quốc tế

SỞ THÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN Bơi, vi tính, Internet và viết báo.

CÁC THÔNG TIN KHÁC Sức khoẻ tố, không hút thuốc, có gia đình và một con.

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Hồ Sơ Xin Việc - Theo kiểu Thống Kê

HỒ SƠ XIN VIỆC

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyen Viet Hung

Ngày sinh: 10 August 1973

Địa chỉ: 140 Nguyễn Cư Trinh Street , HCMC

Di động: 0908 123 456

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

2001 - Nay , MICE Manager (Du lịch kết hợp Hội nghị, Hội thảo)

 Liên lạc và thương lượng với khách hàng về các hợp đồng (công ty du lịch, nơi tổ chức hội nghị, các công ty nước ngoài trên khắp thế giới)

 Tổ chức hội nghị, họp, hội thảo, triển lãm, sự kiện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam

 Xây dựng các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng  Giới thiệu với khách hàng các thông tin cập nhật  Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tại văn phòng để đảm bảo hiệu quả công

việc tốt  Giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

03/1997 - 12/2000: Business Travel & Special Tours Manager

 Chuẩn bị hợp đồng phục vụ tour đi công tác nước ngoài cho khách hàng  Liên lạc và thảo luận với khách hàng về các điều khoản của hợp đồng  Cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng doanh nghiệp  Nộp hồ sơ xin và gia hạn hộ chiếu, visa và giấy phép tạm trú cho khách hàng  Cung cấp dịch vụ thuê ô tô và đặt phòng khách sạn trong và ngoài nước cho

khách hàng  Xây dựng các tour du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng

 Giới thiệu với khách hàng các thông tin cập nhật  Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên tại văn phòng để đảm bảo hiệu quả công

việc tốt  Tổng hợp và nộp các báo cáo MIS (Hệ thống thông tin quản lý) và các báo cáo

hàng tháng cho khách hàng  Gửi hóa đơn tới các khách hàng và thu tiền

02/1996 - 03/1997: Sales Manager of Airlines Booking Office

 Chuẩn bị Hợp đồng dịch vụ đặt vé về việc cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng

 Liên lạc và thương lượng với khách hàng về hợp đồng  Cung cấp vé máy bay và các dịch vụ hàng không cho khách hàng  Thương lượng với bên hàng không để có được những hợp đồng và hoa hồng tốt

nhất  Cập nhật thông tin cho khách hàng  Tổng hợp và nộp báo cáo cho khách hàng và Ban Quản trị  Chuẩn bị hóa đơn hàng tháng và thu tiền từ khách hàng

03/1995 - 02/1996: Marketing Executive

 Hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch marketing  Cung cấp các dữ liệu đầu vào cho Kế hoạch Marketing  Cung cấp các thông tin du lịch Việt Nam cho đối tác và báo chí  Chịu trách nhiệm in ấn chương trình tour, tờ rơi, tờ bướm..  Sắp xếp các thủ tục tham gia triển lãm, hội chợ, hội nghị  Tham gia vào các cuộc triển lãm, hội chợ, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước

Người xác nhận:

Ông Lai Hữu Phương, Phó Giám đốc Cell: 0913 456 789

1994 - 02/1995: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI)

Nhân viên Bộ phận Thành viên

 Cung cấp cho các thành viên các thông tin thương mại  Tiếp nhận ý kiến, yêu cầu của các thành viên  Thu phí thành viên  Tổng hợp các thông tin thương mại cho cơ sở dữ liệu  Cung cấp các thông cho nhà đầu tư nước ngoài

Người xác nhận:

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc

Cell: 0912 345 678

HỌC VẤN

Thạc sỹ Marketing, Đại học Kinh tế (1998)

Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương (1994)

Các khóa học ngắn hạn:

- Kỹ năng Lãnh đạo, AIT Vietnam (2000)

- Kỹ năng Giao tiếp, AIT Vietnam (2001)

KỸ NĂNG

- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point

- Tiếng Anh thuần thục, Tiếng Pháp giao tiếp cơ bản

- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt

- Kỹ năng lãnh đạo tốt

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Hồ Sơ Xin Việc - Theo kiểu Thống Kê (Tiếng Anh)

ANGELA CONNELLY

1854 Saddle Creek Drive, Chicago, IL 66010 • Phone: 312-555-8822 • E-Mail: angelacon@msn.com

LEGAL COUNSEL

Poised to contribute strong background in health-care law to Health Group Coop

PROFESSIONAL PROFILE

>> Energetic, team-focused health-care attorney with more than 14 years of legal experience, including

paralegal and law-clerk background, and expertise in diverse areas of law.

>> Motivated self-starter who assists in drafting hospital policies and advises on clinical ethics by serving on

the ethics advisory and policy subcommittee of Veteran Affairs Great Lakes Health Care System; wellversed

in medical, legal, regulatory analysis/compliance in health care and clinical-research ethics.

>> Accomplished contributor experienced in case management, factual investigation, case

development/preparation, litigation, pre-litigation, case analysis, and client advisory matters.

>> Excellent written, verbal, and interpersonal communicator with a proven track record of forging

relationships among stakeholders and performing well both independently and as a team member.

>> Skilled legal researcher who also excels at computer-based and non-computer-based legal, technical, and

scientific research.

AREAS OF LEGAL EXPERTISE

>> Health-care law:

o litigation

o regulatory/reimbursement

o fraud and abuse

o false claims

o Medicare/Medicaid compliance

o employment

o clinical ethics

o human-subject research ethics

o institutional ethics

o corporate transactions in heath care

>> Intellectual Property:

o trademark

o copyright

o patents

>> Product Liability

>> Environmental Law

>> Business/Transactional

>> Admiralty/Maritime

>> Construction

>> Medical Negligence

>> Family Law

>> Labor and Employment:

o discrimination

o EEOC complaints

o union grievances

o labor arbitrations

o enforceability of noncompete

covenants

o employment contracts

>> Construction Defect

>> Personal Injury

>> Contract Disputes

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Associate Attorney, Fisch, Swallows & Thomson, P.S., Chicago, IL, Feb. 2003 to Present

>> Practice health-care law, representing academic medical center.

>> Handle Medicare and Medicaid reimbursement cases, as well as complex health-care litigation cases.

>> Represent co-plaintiffs Illinois Protection and Advocacy System and MultiCare Health System in complex

mental-health law case against the State of Illinois involving the state's failure to provide adequate

community mental-health resources, funding to regional support networks, an adequate number of beds

for patients committed under the Involuntary Treatment Act, and other issues; collaborate with in-house

legal department of three-hospital group.

>> Represent clients regarding employment-related issues that typically arise in hospital and medical settings.

>> Collaborate with hospital and regional medical center in-house legal departments on regulatory

compliance cases.

Attorney, Fogle & Fogle, Chicago, IL, Dec. 2002 to Feb. 2003

>> Drafted and responded to motions; prepared and responded to discovery related to a complex litigation

case set for trial.

>> Prepared experts and witnesses in fast-paced legal environment of firm dealing with construction defect,

personal injury, and employment law.

Law Clerk, Great Lakes Lakeports, Chicago, IL, May 2000 to Apr. 2001

>> Performed legal research and drafted legal memoranda regarding employment law, personal injury,

contract disputes, trademark law, and environmental law issues.

Summer Law Clerk, U.S. Attorney's Office, Western District of Illinois, Criminal and Civil Division, Chicago, IL,

Summer 1999

>> Drafted legal memoranda, summary judgment motions, sentencing memoranda, and other documents.

A. Connelly - page two

Paralegal, Baker and Associates, P.S., Chicago, IL, Jan. 1996 to April 1999

>> Prepared witnesses for arbitrations and trials.

>> Assisted with trial preparation and case development.

>> Managed trial teams and performed case/data analysis.

>> Drafted labor arbitration briefs and mediation memoranda.

>> Prepared responses to EEOC charges and demand letters.

>> Performed legal research and interviewed lay and expert witnesses.

>> Prepared and responded to discovery requests and other pleadings, such as summary judgment motions.

Paralegal, Riley, Rogers & Cain, LLP, Chicago, IL, Sept. 1993 to Jan. 1996

>> Assisted attorneys with trial preparation in the areas of intellectual property, product liability,

environmental, labor and employment, business/transactional, and admiralty.

>> Performed legal, scientific, and general research.

>> Analyzed complex data.

>> Interviewed lay and expert witnesses.

>> Wrote arbitration briefs and responses to EEOC charges.

Paralegal, Bogen, Munns & Munns, Chicago, IL, March 1990 to Sept. 1993

>> Managed teams on large construction litigation matters.

>> Traveled extensively to assist clients and consult experts and local counsel with case analysis, claim

management, and case preparation.

>> Performed legal, medical, and general research in the areas of construction, product liability, and medical

negligence.

>> Prepared audit response letters and quarterly litigation reports.

Paralegal, Charles Sumner, LLP, Chicago, IL, March 1990 to Sept. 1993

>> Interviewed lay and expert witnesses in the areas of environmental, products liability, and family law.

>> Analyzed data, organized documents, and executed legal and general research.

>> Prepared and responded to discovery.

Litigation Assistant/Legal Assistant, Frasier & Harrington, Chicago, IL, Sept. 1986 to Aug. 1988

>> Assisted with trial preparation, including witness interviews, in construction and admiralty/maritime areas.

>> Drafted pleadings, conducted legal research, and organized documents.

VOLUNTEER EXPERIENCE

Member, Ethics Advisory Committee and Policy Subcommittee, Veteran Affairs Great Lakes Health Care

System, Chicago, IL, Jan. 2003 to Present

>> Collaborate with other committee members to educate and advise the hospital, health care providers, and

other interested parties regarding ethical implications of health-care policy and practice issues.

EDUCATION and TRAINING

>> Juris Doctor, Chicago University School of Law, Chicago, IL, 2001

o Served as Executive Editor, Chicago University Law Review

>> Seminar in health-care ethics, University of Illinois School of Medicine, Chicago, IL, 2002

>> Mediation Certification, University of Illinois School of Law, Chicago, IL, 2000

o Completed a Mediation Clinic course, University of Illinois School of Law, 2000

>> Graduate-level coursework in Labor Theory, Clinical Ethics, Medical Ethics, End-of- Life Issues, Higher

Education Law, Health Law, Employment Discrimination, and International Health Issues, University of

Illinois, Chicago, IL, 1995 to 1998

>> Bachelor of Arts in Political Science, University of Illinois, Chicago, IL, 1986

BAR ADMISSION and PROFESSIONAL AFFILIATIONS

>> Admitted to Illinois Bar, 2002

>> Member, Illinois State Bar Association

>> Member, American Bar Association Life Sciences Grants

Compliance Subcommittee

>> Member, American Bar Association

>> Member, American Health Lawyers Association

>> Member, Illinois State Society of Healthcare Attorneys

>> Member, Illinois State Trial Lawyers Association

Nguồn: TimViecNhanh.Com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LICH

PHẦN I: LICH SỬ BẢN THÂN

1. Họ và tên:

2. Nam, Nữ:

3. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:

4. Thường trú số nhà: đường Phường, xã: Quận, huyện:

5. Dân tộc: Tôn giáo:

6. Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ:

7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đoàn) tại:

8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: tại

9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: tại

10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, làm gì? ở đâu?)

PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 11. Họ tên cha: Sinh năm:

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975

Chỗ ở hiện nay:

12. Họ tên mẹ: Sinh năm:

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975

Chỗ ở hiện nay:

13. Họ tên vợ (hoặc chồng) Sinh năm:

Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975

Chỗ ở hiện nay:

14. Họ tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu?

15. Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu?

Ngày tháng năm

Người làm đơn

(ký tên)

Họ tên

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào, có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm.

Ngày tháng năm

UBND Phường, Xã

Nguồn: TimViecNhanh.Com

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang