Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-22 17:38:49
Biểu mẫu về Sổ chi tiết vật tư hàng hóa. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Kho :................................................................................................................. Mã vật tư :....................................................................................................... Tên vật tư :....................................................................................................... CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI ĐG Nhập Xuất SL tồn GT Tồn Số hiệu Ngày tháng SL TT SL TT Tồn đầu kỳ Cộng
— Xem thêm —
Bình luận