TOÁN THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Số trang: 8
Mã số: 269774
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
TOÁN
THỂ TÍCH HÌNH HP CHỮ NHẬT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể
tích hình hộp chữ nhật.
- Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số
bài tập có liên quan.
2. Kĩng: - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp
chữ nhật.
3. Thái độ: - Có ý thức cẩn thận khi làm bài.
II. Chuẩn bị:
+ GV: Chuẩn bị hình vẽ.
+ HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c =
4 cm.
III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
G GIÁO VIÊN SINH
1’
3’
1’
34
12
1. Khởi động:
2. Bài cũ:
- Giáo viên nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới:
“Thể tích hình hộp chữ
nhật”.
Giáo viên ghi bảng.
4. Phát triển các hoạt
động:
Hot động 1: Hướng
dẫn học sinh tự hình thành
về biểu tượng thể tích hình
hộp chữ nhật. Tìm được các
quy tắc và công thc tính
thể tích hình hộp chữ nhật.
Mục tiêu: Giúp HS có biểu
- t
- Học sinh sửa bài nhà
- Cả lớp nhận xét.
Hot động nhóm, lớp.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
tượng về thể tích hình hộp
CN và tự tìm ra quy tắc và
công thức để tính
Phương pháp: Thảo luận,
t đàm, đàm thoại.
Giáo viên hướng dẫn học
sinh tìm ra công thức tính
thể tích hình hộp chữ nhật.
- Giáo viên gii thiệu hình
hộp chữ nhật (hình trơn).
- Giáo viên gii thiệu hình
lập phương cạnh 1 cm 1
cm
3
- Lp vào hình hộp chữ
nhật 1 hành, 3 khối và lắp
được 5 hàng đầy 1 lớp.
- Tiếp tục lắp cho đầy hình
hộp chữ nhật.
- Tổ chức học sinh thành 3
nhóm.
- Vừa quan sát, vừa vẽ vào
hình từng lớp cho đến đầy
hình hộp chữ nhật.
- Đại diện nhóm trình bày
và nêu s hình lập phương 1
cm
3
- u cách tính.
a = 5 hình lập phương 1
cm
b = 3 hình lập phương 1
cm
13 hình lập phương 1 cm
– Có 4 lớp (chỉ chiều cao 4
cm).
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 20:45:46
1. Kiến thức: - Tìm được các quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật. - Học sinh vận dụng một số quy tắc tính để giải một số bài tập có liên quan. 2. Kĩ năng: chữ nhật. 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: + GV: Chuẩn bị hình vẽ. - Có ý thức cẩn thận khi làm bài. - Hình thành về biểu tượng thể tích hình hộp + HS: Hình vẽ hình hộp chữ nhật a = 5 cm ; b = 3 cm ; c = 4 cm.
— Xem thêm —