Bài tập thực hành môn: Quản trị doanh nghiệp

Lượt xem: 5252
Số trang: 0
Mã số: 268316
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-21 18:53:46
Tình hình sản xuất kinh của công ty XYZ trong tháng 10 như sau: STT 1 2 3 4 5 6 Khoản mục Chi phí vật chất trực tiếp 1 sản phẩm Giờ công hao phí sản xuất 1 sản... Tình hình sản xuất kinh của công ty XYZ trong tháng 10 như sau: STT 1 2 3 4 5 6 Khoản mục Chi phí vật chất trực tiếp 1 sản phẩm Giờ công hao phí sản xuất 1 sản...
— Xem thêm —