TCVN 3991 1985

Số trang: 2
Mã số: 268289
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-23 07:18:20
TCVN 3991 1985. Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa (Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions). Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng.
— Xem thêm —