Nhúng
Toàn màn hình
/ 21
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (21 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-12 09:15:43
Đây là một phần của nguyên tắc “không phân biệt đối xử” (Non- discrimination). Nghĩa là các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại sẽ dành cho nhau những điều kiện ưu đãi không kém hơn những ưu đãi mà mình đã hoặc dành cho nước khác. Trường ĐHKT TPHCM Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Võ Thanh Thu Lớp K2004 TPHCM (Ngoại Thương) Môn: Quan hệ Kinh tế Quốc tế Trang 1 MỤC LỤC Trang 1. CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TRONG QUAN HỆ KTQT 2 2. BÁN PHÁ GIÁ (BẢN 1) 6 3. BÁN PHÁ GIÁ (BẢN 2) 10 4. LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ 16 5. TÀI TRỢ XUẤT KHẨU 20 6. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 1) 29 7. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ (BẢN 2) 38 8. RÀO CẢN KỸ THUẬT (BẢN 1) 49 Trường ĐHKT TPHCM Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Võ Thanh Thu Lớp K2004 TPHCM (Ngoại Thương) Môn: Quan hệ Kinh tế Quốc tế Trang 2 9. RÀO CẢN KỸ THUẬT (BẢN 2) 57 10. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO (BẢN 1) 68 11. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO (BẢN 2) 77 12. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO (BẢN 3) 89 13. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO (BẢN 4) 100 14. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO (BẢN 5) 109 15. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO (BẢN 6) 118 Trường ĐHKT TPHCM Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Võ Thanh Thu Lớp K2004 TPHCM (Ngoại Thương) Môn: Quan hệ Kinh tế Quốc tế Trang 3 CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM THỰC THI ĐẦY ĐỦ CÁC NGUYÊN TẮC NÀY TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ I. CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ: 1/. Nguyên tắc “Tối huệ quốc” MFN – Most Favoured Nation: a- Khái Niệm : Đây là một phần của nguyên tắc “không phân biệt đối xử” (Non- discrimination). Nghĩa là các bên tham gia trong quan hệ kinh tế thương mại sẽ dành cho nhau những điều kiện ưu đãi không kém hơn những ưu đãi mà mình đã hoặc dành cho nước khác. Nguyên tắc này được hiểu theo hai cách: Cách một: Tất cả các những ưu đãi và miễn giảm mà một bên tham gia trong các quan hệ kinh tế - thương mại quốc tế đã hoặc sẽ dành cho bất kỳ một nước thứ ba nào, thì cũng được dành cho bên tham gia kia được hưởng một cách không điều kiện. Cách hai: Hàng hóa di chuyển từ một bên tham gia trong quan hệ kinh ...
— Xem thêm —
Bình luận