Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-15 16:31:16
1 B NG KÊ CHI TI T TI N L NGẢ Ế Ề ƯƠ Tháng 05/2008 H và tên: Nguy n Văn A ọ ễ Đ n v :ơ ị Phòng Nhân sự STT C C U L NG Ơ Ấ ƯƠ S TI NỐ Ề GHI CHÚ I L ng c b n ươ ơ ả 1,263,600 II Các kho n ph c p + Th ng ả ụ ấ ưở 6,097,000 1 Khu v c ự 1,000,000 2 Đ c h i ộ ạ 1,230,000 3 Đ t đ ắ ỏ 987,000 4 Trách nhi m ệ 345,000 5 Công tác phí 345,000 6 Thâm niên 234,000 7 Ch c v ứ ụ 456,000 8 Ti n ăn ề 500,000 9 Ti n th ng ề ưở 1,000,000 II Các kho n kh u tr ả ấ ừ 0 1 BHXH - YT 2 Công đoàn 3 Đoàn phí 4 Đ ng phí ả 5 Thu thu nh p ế ậ 6 T m ng ạ ứ III Thu nh p còn l i (III) = (I) + (II) - (III) ậ ạ 7,360,600 NG I L P ƯỜ Ậ Nguy n Văn B ễ
— Xem thêm —
Bình luận