Sinh học 7 - Bài 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC

Số trang: 6
Mã số: 263588
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-25 11:45:20
Học xong bài này học sinh phải: - Giải thích được môi trường nhiệt đới đa dạng về loài là cao hơn hẳn ở môi trường hoang mạc và đới lạnh . - Nêu được những lợi ích của đa dạng sinh học - Nêu được nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học. Tiết 61 Bài 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải: - Giải thích được môi trường nhiệt đới đa dạng về loài là cao hơn hẳn ở môi trường hoang mạc và đới lạnh . - Nêu được những lợi ích của đa dạng sinh học - Nêu được nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học II/ CHUẨN BỊ : - Băng hình về đa dạng động vật môi trường nhiệt đới gió mùa - Kẻ bảng 58 III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1/ Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng ? 2/ Vào bài : Sự đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa khác với môi trường khác như thế nào bài học hôm nay tìm hiểu vấn đề này HOẠT ĐỘNG 1( 12 PHÚT ) ĐA DẠNG SINH HỌC Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu đọc tt SGK - Gv hỏi : + Đa dạng sinh học ở môi trường nhiệt đới gió mùa thể hiện như thế nào ? + Vì sao trên đồng ruộng găpj 7 loài rắn cùng chung sống mà không hề cạnh tranh với nhau ? + Vì sao nhiều loại cá lại sống được trong cùng một ao ? + Tại sao số lượng loài phân bố ở một nơi lại có thể rất nhiều ? + Vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới nhiều hơn so với đới nóng và đới lạnh ? - Gv nhận xét câu trả lời của học - Đọc thông tin và ghi nhớ kiến thức - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời - Quan sát sửa sai sinh - Gv nhận xét và chốt lại kiến thức - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức TIỂU LUẬN 1 - Sự đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa rất phong phú. - Số lượng loài nhiều do chúng thích nghi với điều kiện sống. HOẠT ĐỘNG 2 ( 13 PHÚT ) NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu đọc tt và trả lời câu hỏi + Sự đa dạng sinh học mang lại lợi ích gì về thực phẩm và dược phẩm ? + Trong giai đoạn hiện nayđa dạng sinh học còn có giá trị gì đối với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước ? - Gv nhận xét và thống nhất đáp án đúng - Gv thuyết trình - Đọc thông tin và ghi nhớ kiến thức - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời - Quan sát sửa sai - Lắng nghe và ghi nhớ kiến thức Đa dạng sinh học là điều kiện đảm bảo phát triển ổn định tính bền vững của môi trường, hình thành khu du lịch Cơ sở hình thành các hệ sinh thái đảm bảo sự chu chuyển ô xi, giảm sói mòn Tạo cơ sở vật chất để khai thác nguyên lệu TIỂU LUẬN 2 - Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị kinh tế cho đát nước. HOẠT ĐỘNG 3 ( 15 PHÚT ) NGUY CƠ GIẢM VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu đọc thông tin và trả lời câu hỏi + Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy - Đọc thông tin và ghi nhớ kiến thức - Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi giảm đa dạng sinh học ở Việt Nam và thế giới ? + Chúng ta cần có những biện pháp nào để bảo vệ đa dạng sinh học ? + Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học đựa trên cơ sở khoa học nào ? - Đai diện nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv thống nhất đáp án đúng - Gv yêu cầu liên hệ thực tế + Hiện nay chúng ta đã và sẽ làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học ? - Gv chốt lại kiến thức - Đại diện nhóm báo cáo kết quả nhóm khác nhận xét bổ sung - Quan sát và sủa sai - Học sinh suy nghĩ trả lời TIỂU LUẬN 3 - Để bảo vệ đa dạng sinh học cần: + Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi +Thuần hoá, lai tạo giống để tăng độ đa dạng về loài IV/ CỦNG CỐ VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( 5 phút ) Giải thích vì sao số laòi động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới lóng V/ HƯỚNG DẪN ( 5 phút ...
— Xem thêm —
Bình luận