Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-12 10:25:21
Kỹ năng. -Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 2. Thái độ. Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống. Tiết 31: THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP. A.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức -Kỹ năng. -Biết mắc nối tiếp hai bóng đèn. -Thực hành đo và phát hiện được quy luật về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn. 2. Thái độ. Hứng thú học tập bộ môn, có ý thức thu thập thông tin trong thực tế đời sống. B.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: GV và các nhóm: -1 nguồn điện: 2 pin ( 1,5 V). -2 bóng đèn pin cùng loại như nhau. -1 vôn kế, 1 ampe kế có GHĐ phù hợp. -1 công tắc, 9 đoạn dây dẫn có vỏ bọc cách điện. -Mỗi HS chuẩn bị sẵn 1 mẫu báo cáo đã cho ở cuối bài. Bổ sung thêm ở phần 1: Vôn kế của nhóm em có GHĐ là..............; ĐCNN là........... Ampe kế của nhóm em có GHĐ là..............; ĐCNN là............ A. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, đàm thoại. B. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *H. Đ.1: KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP ( 7 phút). 1. Kiểm tra bài cũ. -Gọi HS lên bảng: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 1 nguồn điện, 1 công tắc, 1 bóng đèn, 1 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. -Khi sử dụng ampe kế để đo cường độ dòng điện qua bóng đèn, phải chọn ampe kế và mắc vào mạch điện như thế nào? -Khi dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, cần phải chọn và mắc vôn kế như thế nào? -GV nhận xét đánh giá cho điểm HS. -HS lên bảng trả lời câu hỏi, HS khác chú ý theo dõi phần trình bày của bạn để nhận xét, bổ sung. 2. Tổ chức tình huống học tập. GV mắc một mạch điện như hình 27.1 a và giới thiệu với HS đó là mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp có đặc điểm gì? *H. Đ.2 (10 phút)-MẮC NỐI TIẾP HAI BÓNG ĐÈN. -Yêu cầu HS quan sát hình 27.1a, b để nhận biết 2 bóng đèn mắc nối tiếpTừ đó cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc thế nào với các bộ phận khác? -GV kiểm tra các nhóm mắc mạch, hỗ trợ nhóm yếu. -GV gọi đại diện 1, 2 nhóm lên vẽ sơ đồ mạch điện hình 27.1a vào mẫu báo cáo thực hành. -HS: ( Trả lời câu hỏi) Ampe kế và công tắc được mắc nối tiếp trong mạch với các bộ phận khác. -HS mắc mạch điện theo nhóm, vẽ sơ đồ mạch điện vào vở. *H. Đ.3: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP (10 phút). -GV yêu cầu HS mắc ampe kế ở vị trí 1, đóng công tắc 3 lần, ghi lại số chỉ của ampe kế và tính giá trị trung bình, ghi kết quả I1 vào báo cáo thực hành. -Tương tự như vậy mắc ampe kế ở vị trí 2, 3 đo cường độ dòng điện. -HS thực hành theo nhóm. -Đại diện nhóm báo cáo kết quả. →Trong đoạn mạch -GV theo dõi hoạt động của các nhóm để nhắc nhở và sửa sai cho học sinh. -Hướng dẫn HS thảo luận chung để có nhận xét đúng, yêu cầu HS chữa vào vở nếu sai. mắc nối tiếp, cường độ dòng điện bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch. *H. Đ.4: ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP (10 phút). -GV yêu cầu HS quan sát hình 27.2, số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn nào? -Hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương tự như hình 27.2, trong đó vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 2 vào báo cáo thực hành, lưu ý chỉ rõ chốt nối vôn kế. -Gọi 1, 2 HS lên bảng, gọi HS khác nhận xét. -Yêu cầu HS lên vẽ trên bảng, gọi HS khác nhận xét. -Kiểm tra một số HS về cách mắc vôn kế. -HS quan sát hình 27.2 để thấy được vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2, đó là hiệu điện thế giữa hai đầu đèn 1. -Vẽ sơ đồ mạch điện vào mẫu báo cáo thực hành. -HS lên bảng vẽ sơ đồ, HS khác nêu nhận xét và sửa chữa nếu vẽ sai. -HS thực hành theo nhóm-Thảo luận nhóm hoàn thành nhận xét mục 3 báo cáo TH→Đối với đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn. -Hướng dẫn thảo luận → nhận xét đúng. *H. Đ.5: CỦNG CỐ, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA HỌC SINH (8 phút). -Yêu cầu HS nêu các đặc điểm về hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp. -GV nhận xét thái độ làm việc của HS, đánh giá kết quả. -Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành. -HS ghi nhớ đặc ...
— Xem thêm —
Bình luận