Tiết 77 : LUYỆN TẬP ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Số trang: 8
Mã số: 261949
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-26 18:53:48
Qua bài học , học sinh cần nắm được: 1.Về kiến thức: - Nắm vững các công thức tính đạo hàm các hàm số thường gặp, các công thức tính đạo hàm của một tổng ,hiệu ,tích thương và dạo hàm hàm số hợp .. - Nắm được hệ số góc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm M0(x0,y0) Tiết 77 : LUYỆN TẬP ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC A. MỤC TIÊU BÀI DẠY : Qua bài học , học sinh cần nắm được: 1.Về kiến thức: - Nắm vững các công thức tính đạo hàm các hàm số thường gặp, các công thức tính đạo hàm của một tổng ,hiệu ,tích thương và dạo hàm hàm số hợp .. - Nắm được hệ số góc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm M0(x0,y0) 2.Về kĩ năng: - Giúp học sinh vận dụng thành thạo công thức tính đạo hàm các thường gặp và công thức tìm đạo hàm các hàm số lượng giác vào việc giải các bài toán liên quan đến đạo hàm các hàm số sinu, cosu, tanu, cotu với ( u = u(x)) 3.Về tư duy và thái độ: - Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nội dung bài học - Biết quan sát và phán đoán chính xác các nội dung về kiến thức liên quan đến nội dung của bài học , bảo đảm tính nghiêm túc khoa học. B. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Giáo viên: Soạn bài, dụng cụ giảng dạy , máy chiếu - Học sinh: Soạn bài, nắm vững các kiến thức đã học về cách xác định đạo hàm bằng định nghĩa và công thức tính đạo hàm của hàm số y = sinx, làm bài tập ở nhà, chuẩn bị các dụng cụ học tập. C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : - Thông qua hoạt động kiểm tra các kiến thức đã học để giải và sữa các bài tập sgk. - Phát hiện và giải guyết vấn đề sai của học sinh nhằm khắc phục các điểm yếu của học sinh khi tiens hành giải bài tập. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC : Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng ♦ HĐ1: Kiểm tra và ôn luyện kiến thức lý thuyết về công thức tính đạo hàm của tổng hiệu tích thương và đạo hàm các hàm số thường gặp - Nêu công thức tính đạo hàm của tổng hiệu tích thương và đạo hàm các hàm số thường gặp - Trình chiếu các công thức tính đạo hàm của tổng hiệu tích thương và đạo hàm các hàm số thường gặp I. Ôn luyện lý thuyết về công thức tính đạo hàm của tổng hiệu tích thương và đạo hàm các hàm số thường gặp : 1. Các qui tắc tính đạo hàm :  // /u v u v    // /. u v u v v u   // kuku  // / / u u v v u vv      / / /.g x f u u x 2. Đạo hàm của các hàm số thường gặp : (u = u(x))  ( C )/ = 0 ( C là hằng số  (un)/ = nun – 1u/ ♦ HĐ2:Vận dụng các kiến thức về đạo hàm của tổng hiệu tích thương và đạo hàm các hàm số thường gặp để giải các bài tập sgk  Gọi 2 hs giải Bài tập 21/204 sgk Lưu ý : Cách xét dấu tam thức bậc hai f(x) = a x2 + bx + c - Hs tiến hành giải các bài tập - Gv kiểm tra bài tập hs - Hs theo dõi và góp ý dưới sự dẫn dắt của Gv để hoàn thành nội dung bài tập - Gv rút ra nhận xét về cách )  ( x )/ = 1  (xn)/ = nxn - 1 (n 2 ;nN)  / 2 1 1 xx      với0x   /1 2 x x với (x 0)  // 2 1u uu      với0x   // 2 uu u  = x2 1 với (x 0) II. Ôn luyện bài tập về công thức tính đạo hàm của các hàm số : 1. Bài tập 21/204 sgk a. 3 2 / 203 2 3 6 0 2 xf x x x f x x x x         b. / 23 6 3 1 2; 1 2f x x x x         2. Bài tập 23/204 sgk Tính đạo hàm cấp cao của các hàm số sau : a.  2/2 22 2 3 2 6 25 5 55 5 x x xy yx xx x         b.    /5 62 2 5 2 11 1 1 xy y x x x x         giải của hs và nêu các cách giải hay và nhanh  Gọi 3 hs giải Bài tập 23/204 sgk ♦ HĐ3 : Kiểm tra và ôn luyện kiến thức về ý nghĩa của đạo hàm - Nêu ý nghĩa hình học của đạo hàm - Nêu phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại điểm M0(x0; y0) - Áp dụng giải Bài tập 24/205 sgk - Hs tiến hành giải các bài tập - Hs theo dõi và góp ý dưới sự dẫn ...
— Xem thêm —
Bình luận