Giáo án Công nghệ lớp 7 - BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ

Lượt xem: 487
Số trang: 0
Mã số: 261443
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-26 22:07:01
Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí. Biện pháp cải rạo và bảo vệ đất - Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất. Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí. Biện pháp cải rạo và bảo vệ đất - Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất.
— Xem thêm —