Giáo án công nghệ lớp 7 - 6 BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

Số trang: 6
Mã số: 261440
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Tiết PPCT: 6 BIN PHÁP S DNG, CI TO VÀ BO V ĐT
I. MC TIÊU
1. Kiến thc: Gp HS hiểu được
- Ý nghĩa ca vic s dụng đất hp .
- Các bin pháp ci to và bo vệ đất.
2. Kĩ năng: Hình thành cho hc sinh kĩ năng chọn được cây trng phù hp vi
đất.
3. Thái đ: Rèn luyn cho HS tính cn cù lao động, ý thức chăm sóc, bảo v
tài nguyên đất.
II. CHUN B
1. Giáo viên: Tranh v hình 3, 4, 5 SGK/14
2. Hc sinh: Đọc trước thông tin i và son bài
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HC
Đàm thoại gi m, Trc quan, tho lun
IV. TIN TRÌNH :
1. Ổn định t chc : Kim din hc sinh.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2. Kim tra bài cũ :
3. Ging bài mi:
* Hoạt động 1: Gii thiu
Nước ta t l dân s cao, nhu cầu ơng thực thc phm ng. Nếu s dng
đất không hp thì hu qu s như thế nào? Bài hc m nay s giúp chúng ta
hiu tìm hiu s dụng đất như thế nào cho hp .
Hoạt động ca giáo viênhc sinh Ni dung bài hc
* Hoạt động 2: Tìm hiu sao phi s
dụng đất mt cách hp lý.
HSm hiu thông tin SGK/13
? Vì sao phi s dụng đất hp ? (Do
nhu cầu lương thực, thc phm ngày
càng ng mà din tích đt trng trt
hn)
HS Tho lun nhóm là BT SGK/14 :
Em hãy đin mục đích của c bin
pháp s dụng đất
Bin pháp s dng
đt
Mục đích
I. Vì sao phi s dụng đất hp lý ?
Do nhu cu lương thực, thc phm
ngày càng ng diện ch đất trng
trt có hn. Vì vy phi s dng dt hp
.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Thâm canh tăng
v
- Không b đt
hoang
- Chn cây trng phù
hp vi đt
- Va s dng đt, va
ci to
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Đại din mt vài nhóm báo cáo:
Mục đích của các bin pháp s dng
đất?
Các nhóm khác nhn xét, b sung
- GV cht ý
* Hoạt đng 2: Tìm hiu mt s bin
pháp ci to và bo vệ đất.
? Theo các em biết loại đt nào cn ci
to nước ta?
- GV gii thiu cho HS biết 1 s loại đất
cn ci to nước ta:
- Thâm canh, tăng vụ: Không để đất
trng trong thi gian gia 2 v thu
hoch.
- Không bđất hoang: Tăng ng sn
phm thu được.
- Chn cây trng phù hp vi đt: Cây
sinh trưng phát trin tt cho năng sut cao.
- Va x dụng đt va ci tạo: Để hn
chế đất xu, hiu qu thu hoch cao.
II. Bin pháp ci to và bo vệ đất
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-09-26 22:07:19
Kiến thức: Giúp HS hiểu được - Ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý. - Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. 2. Kĩ năng: Hình thành cho học sinh kĩ năng chọn được cây trồng phù hợp với đất. 3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động, có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên đất.
— Xem thêm —