Nhúng
Toàn màn hình
/ 14
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (14 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 07:04:31
Đặt vấn đề: Rối loạn cơ xương nghề nghiệp (RLCXNN) là một bệnh rất phổ biến và có xu hướng ngày càng gia tăng. Bệnh thường xuất hiện ở những người lao động phải làm việc thủ công nặng nhọc, tư thế lao động không hợp lý (Tư thế quì, bẻ gập lưng...). Công nhân Ngành may công nghiệp Việt Nam hiện nay cũng thường phải làm việc với những điều kiện như vậy. Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người lao động, và thậm chí có thể gây ra bệnh RLCX nghề nghiệp cho người lao động. Việc nghiên cứu tìm ra những yếu tố có liên quan gây ra RLCXNN và qua đó đưa ra các giải pháp phòng chống RLCX cho người lao động là hết sức cần thiết. RỐI LOẠN CƠ XƯƠNG NGHỀ NGHIỆP Ở CÔNG NHÂN NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP TÓM TẮT Đặt vấn đề: Rối loạn cơ xương nghề nghiệp (RLCXNN) là một bệnh rất phổ biến và có xu hướng ngày càng gia tăng. Bệnh thường xuất hiện ở những người lao động phải làm việc thủ công nặng nhọc, tư thế lao động không hợp lý (Tư thế quì, bẻ gập lưng...). Công nhân Ngành may công nghiệp Việt Nam hiện nay cũng thường phải làm việc với những điều kiện như vậy. Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người lao động, và thậm chí có thể gây ra bệnh RLCX nghề nghiệp cho người lao động. Việc nghiên cứu tìm ra những yếu tố có liên quan gây ra RLCXNN và qua đó đưa ra các giải pháp phòng chống RLCX cho người lao động là hết sức cần thiết. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ công nhân ngành may công nghiệp bị RLCXNN và các yếu tố liên quan tại một số doanh nghiệp may thuộc các tỉnh thành phía Nam. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện bằng cách điều tra phỏng vấn các công nhân ngành may công nghiệp. Kết quả: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy: Công nhân may đa số là công nhân trẻ với 89% là lao động nữ. Tỉ lệ công nhân bị RLCX nghề nghiệp là 83% trong đó đau thắt lưng chiếm tỉ lệ cao nhất là 54,3% . Có mối liên quan giữa RLCX với tư thế lao động và tính chất công việc, với p = 0,004 và p
— Xem thêm —
Bình luận