Bài20: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

Số trang: 4
Mã số: 260660
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Tiết 34 §. Bài20: BÀI THỰC HÀNH S1
PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Biết được: Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hin
của các TN
- Phn ứng giữa kim loại vi dung dịch axit, dung dịch muối…
- Phn ứng oxi hoá - kh trong môi trưng axit
2. Kĩ năng: rèn luyện kĩ năng thc hành thí nghim hoá học: làm việc vi
dụng cụ, hoá chất; Quan sát các hin tượng hoá học xy ra; Viết tường trình
TN
II. CHUN BỊ :
1. Giáo viên: - Kim tra dụng cụ hoá chất trước khi tiến hành TN (theo v
TN)
2. Hc sinh: - Ôn tập về phn ứng oxi hoá - kh
- Nghiên cứu trước để nắm dụng cụ, hoá chất, cách làm t nghim
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Hs hợp tác nhóm nhỏ (theo tổ) tgii quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn
của gv
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Kết hợp vở thí nghiệm để giải quyết vấn đề
IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 34
1. Ổn định lớp, thu bài chuẩn bị
2. Thực hành:
Hoạt động 1:
Gv nêu yêu cầu:
- Các hs trong tổ đều phải làm t nghim.
- Khi làm thí nghim, hs phi đứng, các hs khác phải quan sát, ghi li hiện
tượng để hoàn thành báo cáo cá nhân trong vở thực hành.
- Tổ cử một hs ghi báo cáo cho tổ, nộp vào cuối buổi thực hành. V thí
nghim nộp vào tiết tiếp theo.
- Đọc kĩ ng dẫn trong vở thí nghiệm, đối vi mỗi thí nghiệm chỉ lấy
những hoá chất cần thiết ra khỏi khay.
Gv hướng dẫn hs làm thí nghim:
- Nêu những thí nghim thực hin trong bài thực hành, những điều cần chú
ý khi thực hiện từng thí nghiệm.
- Biểu din cho hs xem động tác nhỏ từng giọt KMnO
4
vào ng nghim
chứa dung dịch H
2
SO
4
, FeSO
4
.
Hoạt động 2: Thí nghiệm 1: Phn ứng giữa kim loại và dung dịch axit
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Cách tiến hành: Thực hiện phnng như hướng dẫn trong vở thí nghim
Lưu ý: + Nên dùng dung dịch H
2
SO
4
khoảng 15%, có thể tiết kiệm hoá chất
bằng cách làm t nghiệm với lượng nhỏ trong hõm sứ.
Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích:
- Hiện tượng: có bọt k hiđro ni lên
- Hs viết PTHH của phảnng:
0 +1 +2 0
Zn + H
2
SO
4
ZnSO
4
+ H
2
Gv hỏi: - Dựa vào soxi hoá, xác định vai trò các chất?
Hoạt động 3: Thí nghiệm 2: Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối
Cách tiến hành: Thực hiện phnng như hướng dẫn trong vở thí nghim
Lưu ý: Dùng đinh st nhhoặc đon dây sắt dài khong 2cm, đã đánh sch
Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích:
- Hiện tượng: lớp kim loại đồng được giải phóng phủ trên bmặt đinh
(hoặc dây) sắt. Màu xanh của dung dịch CuSO
4
nhạt dần
-
Hs viết PTHH của phản ứng:
+2 0 +2 0
CuSO
4
+ Fe FeSO
4
+ Cu
Hoạt động 4: Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hoá - khử trong môi trường axit
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-10 08:52:59
Biết được: Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các TN - Phản ứng giữa kim loại với dung dịch axit, dung dịch muối… - Phản ứng oxi hoá - khử trong môi trường axit 2. Kĩ năng: rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hoá học: làm việc với dụng cụ, hoá chất; Quan sát các hiện tượng hoá học xảy ra; Viết tường trình TN
— Xem thêm —