Bài tập tích phân suy rộng

Số trang: 1
Mã số: 259888
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-23 00:34:16
Tài liệu toán tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành sư phạm vật lý và vật lý học có tư liệu học tập ôn thi tốt đạt kết quả cao Bài tập: Giải tích 1 – Ngành: Sư phạm Vật lý và Vật lý học GV bộ môn: Nguyễn Vũ Thụ Nhân – Tổ bộ môn Toán – lý – Khoa Vật lý – ĐH Sư phạm TpHCM BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG Hãy xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau: 1. 3 02 dx x  2. 1 0dx x x3. 3 1 1xdx x   4. 2 3 0 1 xdx x  5. 1 0 lnxdx6. 10 1x dx e 7. 2 02 2 dx x x 8. 3 4 1 sin xdx x x  9. 1 0 1 cos dx x 10. 0 cosxe xdx   11. 2 2 0 xedx x   12. 2 5 010 3 68 xdx x x     13. 4 5 2 03 1 2 3 xxdx x x    14. 1 0xedx x15. 10sinxdx x 16. 1 3 0dx x x17. 1 2 / 3 0 (1 )xdx18.  2 3 3 24 4 1 . 1 xxdx x x     19. 2 0 tanxdx  20. 2 0 1 1 x xedx e  21. 2 2 sin 1 xdx x   22. 2 0 | 1 | dx x23. 4 2/ 30 dx xx  24. 3 0xx e dx    25. 2 1 ln 1xdx x  26. 2 1ln dx x x  27. 2 0 sin dx x   28. 2 01 cosxdx x   29. 2 1 ln .cos 1xxdx x  30. 2 01x xeedx   
— Xem thêm —
Bình luận