Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 04:33:49
1 PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố về các cách tính số trung bình cộng  Hiểu được cách tính phương sai, độ phân tán, độ lệch chuẩn. 2/ Về kỹ năng  Nắm được các cách tính phương sai và độ lệch chuẩn.  Làm được một số bài tập, ví dụ thực tế 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.  Giáo án, SGK, … III. Phương pháp. Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động. 1/ Kiểm tra kiến thức cũ 2/ Bài mới HĐ 1: Cách tính phương sai Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng + Hs phát biểu + Lớp bổ sung, và tính toán lại để kiểm tra - Gv cho hs nhắc lại cách tính số trung bình cộng đã học. - Đặt vấn đề từ ví dụ 1, phân tích sự thiếu chính xác, độ lệch mặc dù có cùng STB. - Quy tắc tính s2x ? I. Phương sai Ví dụ 1 + ghi bài mới + Ghi các công thức + Làm nháp, lên bảng Nghe, nhìn - Hd qua vd 2, yêu cầu hs tự tìm pp - Chốt lại các cách tìm phương sai, tuỳ theo số liệu là phân bố tần số hay tần suất, có lớp ghép hay không . YC làm hoạt động 1/126. Sau 7 phút gọi lên bảng - Tiến hành bước sửa chữa. Ví dụ 2 HĐ 2: Độ lệch chuẩn Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng + ghi bài mới - Gv dẫn dắt vào công thức - Cho hs đứng tại chỗ đọc kết II. Độ lệch chuẩn + Lớp bổ sung, và tính toán lại để kiểm tra quả hoạt động 2 sau 5 phút chuẩn bị, ghi bài và nghe giảng. - Chốt lại: Tính STB - PS - ĐLC HĐ 2: Củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng Suy nghĩ, thảo luận nhóm Cử đại diện lên bảng hoặc lên theo chỉ định của GV - Gv hướng dẫn hs làm bài 2, 3 theo bốn nhóm. Mỗi nhóm làm 1 ý trong các bài đó. Sau 10 phút lần lượt lên bảng trình bày. - Gv cho lớp nhận xét, chốt lại và đánh giá Bài tập 3/ BTVN: Xem lại các ví dụ và bài tập đã làm, hoàn thành các bài tập 1, 2, 3/128 Bài tập ôn chương V
— Xem thêm —
Bình luận