Thẩm định lại xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch:hạng từ 3 đến 5 sao cho khách sạn và làng du lịch, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch

Lượt xem: 248
Số trang: 0
Mã số: 255323
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-11 12:35:28
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch gửi Tổng cục Du lịch 01 bộ và văn bản đề nghị. Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch gửi Tổng cục Du lịch 01 bộ và văn bản đề nghị.
— Xem thêm —