Sinh học lớp 9 - Bài 54: Ô nhiễm môi trường

Số trang: 12
Mã số: 254157
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Sinh học lớp 9 - Bài 54: Ô nhim môi trường
I. MC TIÊU.
1. Kiến thức:
+ Nêu được khái niệm “ô nhiễm môi trường “
+ Hiểu được các nguyên nhân chính gây ô nhim và
tác hại của việc ô nhiễm MT:
+ Thảo luận vvai trũ của con người trong việc làm
mất cân bằng môi trường tự nhiên.
+ Giải thích được sử dụng quá mức năng lượng và
các nguồn tài nguyên khác dẫn đến cạn kiệt tài
nguyên và suy thoái môi trường.
+ Thảo luận về sự tăng dân số, công nghiệp hoá đô
th hoá, khí hoá nông nghiệp làm suy thoái môi
trường
+ Giải thích được nguyên nhân của sự mất rừng, hiệu
ứng nhà kính, thủng tầng ôzôn và hu quả của chúng.
2. Kĩ năng:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Rèn kĩ năng phân tích số liệu và kênh hình.
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm.
- Vấn đáp, trực quan.
- Làm việc với sách giáo khoa.
3. Thái độ:
- GD ý thức học tập, yêu thích bộ môn.
- Yêu thiên nhiên, yêu khoa hc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh phóng to H 54.1 ti 54.4 SGK.
- liệu về ô nhiễm môi trường.
II. PHƯƠNG PHÁP
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Vấn đáp, trực quan.
- Làm việc với sách giáo khoa
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HC.
1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ
- Trình y nguyên nhân dẫn đến suy thoái môi
trường do hoạt động của con người?
- K tên nhng việc làm ảnh hưởng xấu tới môi
trường tự nhiên em biết? Tác hại của những việc
m đó? Những hành động cần thiết để khắc phục ảnh
hưởng xấu đó?
3. Bài mi
Hoạt động 1: Ô nhiễm môi trường là gì?(12-14’)
Hoạt động của
GV
Hoạt động của
HS
Nội Dung
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 12:40:07
MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: + Nêu được khái niệm “ô nhiễm môi trường “ + Hiểu được các nguyên nhân chính gây ô nhiễm và tác hại của việc ô nhiễm MT: + Thảo luận về vai trũ của con người trong việc làm mất cân bằng môi trường tự nhiên.
— Xem thêm —