Nhúng
Toàn màn hình
/ 8
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (8 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 12:32:40
Mục tiêu Hs có khả năng: - Giải thích được: tại sao phải chọn các tác nhân cụ thể cho từng đối tượng gây đột biến - Nêu được một số phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hoá học để gây đột biến - Nêu được điểm giống và khác nhau trong sử dụng các thể đột biến để chọn giống vi sinh vật và biến nhân tạo trong chọn GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG I. Mục tiêu Hs có khả năng: - Giải thích được: tại sao phải chọn các tác nhân cụ thể cho từng đối tượng gây đột biến - Nêu được một số phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hoá học để gây đột biến - Nêu được điểm giống và khác nhau trong sử dụng các thể đột biến để chọn giống vi sinh vật và thực vật. Giải thích được tại sao lại có sự khác nhau đó Rèn kỹ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ hình vẽ II. Phương tiện - Bảng phụ ghi nội dung về gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí, sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống III. Phương pháp - Nêu vấn đề - Quan sát - Nghiên cứu SGK IV. Tiến trình bài giảng 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài giảng Gv-Hs Mở bài: Gv: yêu cầu hs đọc SGK để thực hiện bài tập phần I Gv treo bảng phụ để phân tích cho hs thấy rõ các tác nhân Bảng Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống I. Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí vật lí và vai trò của chúng Tác nhân Vai trò Các tia phóng xạ Khi xuyên qua mô, chúng tác động trực tiếp hay gián tiếp nên ADN trong tế bào, gây đột biến hoặc làm chấn thương NST, gây đột biến NST Tia tử ngoại Dùng để xử lí vi sinh vật, bào tụ hạt phấn bằng đột biến gen Sốc nhiệt Tăng giảm nhiệt độ đột ngột làm cho cơ thể tự điều tiết cân bằng của cơ thể không khởi động kịp, gây chấn thương bộ máy di truyền, tổn thương thoi vô sắc, rối loạn phân bào, phát sinh đột biến số lượng NST Hs đọc SGK, trao đổi nhóm, cử đại diện trình bày Gv: hướng dẫn hs - Tia phóng xạ có khả năng gây đột biến, vì nó xuyên qua mô tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên ADN. Chiếu tia phóng xạ với cường độ và liều lượng thích hợp vào hạt nảy mầm, đỉnh sinh trưởng hoặc hạt phấn, bầy nhụy hoặc mô thực vật nuôi cấy để gây đột biến - Dùng tia tử ngoại để xử lí các đối tượng có kích thước bé là vì nó không có khả năng xuyên sâu như tia phóng xạ - Sốc nhiệt là sự tăng hoặc giảm nhiệt độ môi trường một cách đột ngột. Sốc nhiệt có khả năng gây đột biến là vì nó làm cho cơ thể không khởi động kịp, gây chấn thương trong bộ máy di truyền hoặc làm tổn thương thoi vô sắc, gây rối loạn sự phân bào. Sốc nhiệt thường gây đột biến số lượng NST Chuyển tiếp Gv: cho hs đọc SGK, trả lời các câu hỏi sau: II. Gây đột biến nhân tạo bằng phương pháp hoá học ? Tại sao khi thấm vào tế bào một số hoá chất lại gây đột biến gen, dựa vào đâu người ta hy vọng có thể gây đột biến theo ý muốn ? Tại sao dụng cônsixin lại gây được thể đa bội ? Các đột biến và các thể đa bội được tạo ra theo phương pháp nào Hs đọc SGK, trao đổi nhóm, cử đại diện trình bày - Khi thấm vào tế bào, hoá chất tác động trực tiếp lên phân tử ADN, gây ra hiện tượng thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác dẫn đến mất hoặc thêm cặp nucleotit. Do có những loại hoá chất chỉ phản ứng với một loại nucleotit xác định, người ta hy vọng có thể gây đột biến theo ý muốn - Người ta dùng cônsinxin để gây ra hiện tượng đa bội là vì khi thấm vào mô đang phân bào, cônsixin cản trở sự hình thành thoi vô sắc, làm cho NST không phân li - Người ta tạo ra ...
— Xem thêm —
Bình luận