Bài 40. LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI

Số trang: 7
Mã số: 253988
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 12:32:05
Nêu được khái niện loài. Trình bày được các đặc điểm của các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc - Phân biệt được các cấp độ tổ chức trong loài: các thể quân thể, các loại nòi - Vận dụng được các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc. - Nêu được vai trò của các cơ chế cách ly đối với cơ chế tiến hóa của sinh vật. Bài 40. LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được khái niện loài. Trình bày được các đặc điểm của các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc - Phân biệt được các cấp độ tổ chức trong loài: các thể quân thể, các loại nòi - Vận dụng được các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc. - Nêu được vai trò của các cơ chế cách ly đối với cơ chế tiến hóa của sinh vật. 2. Kĩ năng: - Phát triển được năng lực thư duy lý thuyết( phân tích, tổng hợp, khái quát). II. Phương tiện: - Các tranh ảnh minh họa về các loài trong tự nhiên - Ảnh H40.1-40.2 và vật thật: rau dền cơm, rau dền gai; xương rồng 5 cạnh và 3 cạnh. - Thiết bị dạy học: máy chiếu,tranh ảnh III. Phương pháp: - Vấn đáp - Nghiên cứu SGK (kênh hình) IV. Tiến trình: 1. ổ định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số và nhắc nhở giữ trật tự: 2. KTBC: - Giải thích về sự thay đổi màu sắc của loài bướm Biston betularia? - Giải thích về hiện tượng nhờn thuốc ở vi khuẩn gây bệnh? 3. Bài mới : Phương pháp Nội dung GV: Loài sinh học là gì? GV: -Để xác định 2 cá thể cùng loài hay thuộc về 2 loài thân thuộc khác nhau người ta dùng những tiêu chuẩn nào? GV:-Học sinh xem mẫu vật rau dền I. LOÀI SINH HỌC: 1. Khái niệm LSH: Là nhóm cá thể có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái sinh lý, có khu phân bố xác định, trong đó các cá thể giao phối với nhau và được cách ly sinh sản với những nhó m quần thể thuộc loài khác 2. Các tiêu chuẩn phân biệt hai loài thân thuộc a. Tiêu chuẩn hình thái: hai loài khác cơm, gai, xương rồng, ... Có nhận xét gì? Học sinh nêu ví dụ khác SGK GV: -Voi Châu Phi với voi Ấn Độ có khu phân bố như thế nào? GV: -Loài mao lương sống ở bãi cỏ ẩm, với loài mao lương sống ở bờ ao có khu phân bố như thế nào? GV: -Prôtêin tương ứng ở nhũng loài khác nhau được phân biệt với nhau ở nhau có sự gián đoạn về hình thái không có dạng trung gian. Ví dụ: SGK b. Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái: -Hai loài thân thuộc chiếm hai khu phân bố riêng biệt. Ví dụ: Loài voi Châu Phi trán dô, tai to, ... với loài voi Ấn Độ trán lõm tai nhỏ... -Hai loài thân thuộc có khu phân bố trùng nhau một phần hay trùng nhau hoàn toàn, mỗi loài thích nghi với điều kiện sinh thái nhất định . Ví dụ: Loài mao lương sống ở bãi cỏ ẩm có chồi nách, ... với loài mao lương sống ở ...
— Xem thêm —
Bình luận