Thực hành - QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

Số trang: 5
Mã số: 253966
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-14 12:31:35
Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN và thao tác lắp ráp mô hình ADN. - Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu. Bài : Thực hành QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN và thao tác lắp ráp mô hình ADN. - Giáo dục cho hs ý thức cẩn thận, say mê nghiên cứu. B. Chuẩn bị: 1. GV: Mô hình phân tử ADN, đĩa CD, băng hình về cấu trúc, cơ chế tự sao, cơ chế tổng hợp ARN, cơ chế tổng hợp prôtêin ( nếu có) 2. HS: Kiến thức cấu trúc không gian của ADN. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định: (1’) II.Bài cũ: (5’) Mô tả cấu trúc không gian của ADN ? III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: 2. Triển khai bài: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ 1: (10’) - GV hướng dẫn qs mô hình ptử ADN, thảo luận: ? Vị trí tương đối của 2 mạch Nu. Chiều xoắn của 2 mạch.( HS: ADN gồm 2 mạch //, xoắn phải) ? Đường kính vòng xoắn. chiều cao vòng xoắn. Số cặp Nu trong 1 chu kì xoắn.( hs: Đường kính 20A0, chiều cao 34A0, gồm 10 cặp Nu ( 1 chu kì xoắn) ? Các loại Nu nào liên kết với nhau thành cặp.( hs: Các Nu liên kết thành cặp theo NTBS: A-T, G-X) - GV gọi 1 hs lên trình bày trên mô hình. (hs: chỉ trên mô hình: đếm số cặp, chỉ rõ loại Nu nào liên kết với I.Quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN. 1. Quan sát mô hình. 2. Chiếu mô hình ADN. nhau) - GV HD hs chiếu mô hình ADN lên màn hình  y/c hs so sánh hình này với hình 15 sgk. - HS: 1 vài hs dùng nguồn sáng phóng hình chiếu của mô hình ADN lên 1 màn hình như hướng dẫn. - HS qs hình, đối chiếu hình 15  rút ra nhận xét. HĐ 2: ( 23’) - GV HD cách lắp ráp mô hình. + Lắp mạch 1: Theo chiều từ chân đế lên hoặc từ trên đỉnh xuống. - Chú ý: Lựa chọn chiều cong của đoạn cho hợp lí, đảm bảo khoảng cách với trục giữa. + Lắp mạch 2: Tìm và lắp các đoạn có chiều cong song song mang Nu theo NTBS với đoạn 1. II. Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN. - Tổng thể 2 mạch trên mô hình: + Chiều xoắn 2 mạch + Số cặp của mỗi chu kì xoắn + Sự liên kết theo NTBS. - GV kiểm tra tổng thể 2 mạch. - GV y/c các nhóm cử đại diện, đánh giá chéo kết quả lắp mô hình. - GV lưu ý: ( Nếu có đk) cho hs xem băng hình hoặc đĩa CD về 1 trong các nội dung: cấu trúc ADN, cơ chế tự sao, cơ chế tổng hợp ADN, cơ chế tổng hợp prôtêin. IV. Kiểm tra, đánh giá: (5’) - GV nhận xét chung về tinh thần, kết quả giờ thực hành. - GV căn cứ vào phần trình bày của hs và kết quả lắp ráp mô hình ADN để cho điểm. V. Dặn dò: (1’) - Vẽ hình 15 SGK vào vở. - Ôn tập 3 chương: 1, 2, 3 - Tiết sau kiểm tra 1 tiết.     
— Xem thêm —
Bình luận