Câu 161: Các loại thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình thức hô hấp

Số trang: 7
Mã số: 251210
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-12 11:56:39
Câu 161: Các loại thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình thức hô hấp như thế nào? a/ Hô hấp bằng phổi. b/ Hô hấp bằng hệ thống ống khí. c/ Hô hấp qua bề mặt cơ thể. d/ Hô hấp bằng mang. Câu 162: Côn trùng có hình thức hô hấp nào? a/ Hô hấp bằng hệ thống ống khí. b/ Hô hấp bằng mang. c/ Hô hấp bằng phổi. d/ Hô hấp qua bề mặt cơ thể. Câu 161: Các loại thân mềm và chân khớp sống trong nước có hình thức hô hấp như thế nào? a/ Hô hấp bằng phổi. b/ Hô hấp bằng hệ thống ống khí. c/ Hô hấp qua bề mặt cơ thể. d/ Hô hấp bằng mang. Câu 162: Côn trùng có hình thức hô hấp nào? a/ Hô hấp bằng hệ thống ống khí. b/ Hô hấp bằng mang. c/ Hô hấp bằng phổi. d/ Hô hấp qua bề mặt cơ thể. Câu 163: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ dày cỏ diễn ra như thế nào? a/ Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. b/ Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ. c/ Tiết pépin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. d/ Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại. Câu 164: Hô hấp ngoài là: a/ Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí chỉ ở mang. b/ Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở bề mặt toàn cơ thể. c/ Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí chỉ ở phổi. d/ Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang… Câu 165: Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm của gia giun đất thích ứng với sự trao đổi khí? a/ Tỷ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn. b/ Da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua. c/ Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp. d/ Tỷ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (s/v)khá lớn. Câu 166: Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp khác gì so với động vật ăn thịt? a/ Răng nanh và răng hàm trước không sắc nhọn bằng và ruột dài hơn. b/ Răng nanh và răng hàm trước sắc nhọn và ruột ngắn hơn. c/ Răng nanh và răng trước hàm không sắc nhọn bằng và ruột ngắn hơn. d/ Răng nanh và răng trước hàm sắc nhọn hơn và ruột dài hơn. Câu 167: Hô hấp là: a/ Tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ môi trường ngoài vào để khử các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra bên ngoài. c/ Tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy CO2 từ môi trường ngoài vào để ô xy hoá các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải O2 ra bên ngoài. d/ Tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy O2 từ môi trường ngoài vào để ô xy hoá các chất trong tế bào và tích luỹ năng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra bên ngoài. Câu 168: Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có hình thức hô hấp như thế nào? a/ Hô hấp bằng mang. b/ Hô hấp bằng phổi. c/ Hô hấp bằng hệ thốnh ống khí. d/ Hô hấp qua bề mặt cơ thể. Câu 169: Sự tiêu hoá ở dạ dày múi khế diễn ra như thế nào? a/ Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ. b/ Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. c/ Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ. d/ Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại. Câu 170: Ý nào dưới đây không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất? a/ Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự chênh lệch về phân áp giữa O2 và CO2. b/ Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong cơ thể luôn bé hơn bên ngoài. c/ Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tạo ra CO2 làm cho phân áp CO2 bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài. d/ Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp O2 và CO2. Câu 171: Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đay đúng? a/ Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở. b/ Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng. c/ Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở. d/ Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng. Câu 172: Vì sao lưỡng cư sống đưởc nước và cạn? a/ Vì nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú. b/ Vì hô hấp bằng da và bằng phổi. c/ Vì da luôn cần ẩm ướt. d/ Vì chi ếch có màng, vừa bơi, ...
— Xem thêm —
Bình luận