Giáo án học vần lớp 1 - Bài 38: eo - ao

Số trang: 6
Mã số: 249221
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-14 00:12:53
I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao 2.Kĩ năng 3.Thái độ :Đọc được đoạn thơ ứng dụng : Suối chảy rì rào… :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Gió, mây, mưa, bão, lũ. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh đoạn thơ ứng dụng: Suối chảy rì rào… -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con) Ngày dạy : ............................... Bài 38: eo - ao I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao 2.Kĩ năng :Đọc được đoạn thơ ứng dụng : Suối chảy rì rào… 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Gió, mây, mưa, bão, lũ. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh đoạn thơ ứng dụng: Suối chảy rì rào… -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con) -Đọc đoạn thơ ứng dụng ứng dụng: ” Gió từ tay mẹ … ( 2 em) -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới : eo, ao, – Ghi bảng 2.Hoạt động 2 :Dạy vần: +Mục tiêu: nhận biết được: eo, ao ,chú mèo, ngôi sao +Cách tiến hành : a. Dạy vần eo: Phát âm ( 2 em - đồng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: eo Giống: e Khác : o -Nhận diện vần : Vần eo được tạo bởi: e và o GV đọc mẫu Hỏi: So sánh eo và e? -Phát âm vần: -Đọc tiếng khoá và từ khoá : mèo, chú mèo -Đọc lại sơ đồ: eo mèo chú mèo b.Dạy vần ao: ( Qui trình tương tự) ao sao ngôi sao Đánh vần( cá nhân - đồng thanh) Đọc trơn( cá nhân - đồng thanh) Phân tích và ghép bìa cài: mèo Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh) Đọc xuôi ,ngược ( c nhân– đ thanh) ( cá nhân - đồng thanh) - Đọc lại hai sơ đồ trên bảng  Giải lao -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối) -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: cái kéo trái đào leo trèo chào cờ -Đọc lại bài ở trên bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động 2. Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng Luyện nói theo chủ đề +Cách tiến hành : Theo dõi qui trình Viết ...
— Xem thêm —
Bình luận