Bài giảng Trồng rừng phòng hộ - TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ

Lượt xem: 232
Số trang: 0
Mã số: 249209
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-20 06:16:21
1.Vị trí môn học: Là môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn hoá của

chuyên ngành Kỹ thuật lâm sinh, trong chương trình đào tạo kỹ sư Lâm sinh.

2. Khái niệm chung:

Trồng rừng phòng hộ là một giải pháp kỹ thuật lâm sinh, bằng việc thiết lập nên

rừng trồng để cải tạo và bảo vệ môi trường. 1.Vị trí môn học: Là môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn hoá của chuyên ngành Kỹ thuật lâm sinh, trong chương trình đào tạo kỹ sư Lâm sinh. 2. Khái niệm chung: Trồng rừng phòng hộ là một giải pháp kỹ thuật lâm sinh, bằng việc thiết lập nên rừng trồng để cải tạo và bảo vệ môi trường.
— Xem thêm —