Giáo án Học vần lớp 1 - Bài 57: ang - anh

Số trang: 6
Mã số: 249124
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Ngày dy : ...............................
Bài 57: ang - anh
I.Mc tiêu:
1.Kiến thc :Hc sinh nhn biết được : ang, anh, cây bàng, cành chanh.
2.Kĩ năng :Đọc được câu ng dng : Không có chân, có cánh
Sao gi là con sông…
3.Thái độ :Phát trin li nói t nhiên theo ni dung : Bui sáng.
II.Đồ dùng dy hc:
-GV: -Tranh minh ho t khoá: cây bàng, cành chanh.
-Tranh câu ng dng và tranh minh ho phn luyện nói: Đồng rung.
-HS: -SGK, v tp viết, vi tp Tiếng vit.
III.Hoạt động dy hc: Tiết1
1.Khi động : Hát tp th
2.Kim tra bài cũ :
-Đọc và viết bng con : rau mung, luống y, nhà trường, nương rẫy ( 2 4
em đọc)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-Đọc câu ng dng: Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bn
mường cùng..
-Nhn xéti cũ
3.Bài mi :
Hoạt động ca GV Hoạt động c
a HS
1.Hoạt động 1: Gii thiu bài :
+Mc tiêu:
+Cách tiến hành :
Gii thiu trc tiếp : m nay gii thiu
cho các em vn mi:ang, anh– Ghi bng
2.Hoạt động 2 :Dy vn:
+Mc tiêu: nhn biết được: ang, anh, cây
bàng,…. +Cách tiến hành :
a.Dy vn: ang
-Nhn din vn:Vần ang được to bi: a và
ng
Phát âm ( 2 em - đồng
thanh)
Phân tích và ghép bìa
cài:ang.
Ging: kết thúc bng ng
Khác : ang bắt đầu bng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV đọc mu
Hi: So sánh ang và ong?
-Phát âm vn:
-Đọc tiếng khoá và t khoá : bàng, cây bàng
-Đọc lại sơ đồ:
ang
bàng
cây bàng
b.Dy vn anh: ( Qui trình tương tự)
anh
chanh
cành chanh
- Đọc lại hai đồ trên bng
Gii lao
-ng dn viết bng con :
a
Đánh vần đọc trơn ( c nh
- đth)
Phân tích và ghép bìa
cài: bàng
Đánh vần và đọc trơn
tiếng ,t
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi ngược (
nhân - đng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình.Viết
b.con: ang, anh, cây
bàng,
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-14 00:22:58
I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ang, anh, cây bàng, cành chanh. 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Không có chân, có cánh Sao gọi là con sông… 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Buổi sáng. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cây bàng, cành chanh. -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói: Đồng ruộng. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết bảng con : rau muống, luống cày, nhà trường, nương rẫy ( 2 – 4 em đọc)
— Xem thêm —