GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

Số trang: 16
Mã số: 248886
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 16
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-20 07:33:27
Thứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọcBài thơ về tiểu đội xe không kính                  Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọc -mắt đắng -bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính                   Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọc -mắt đắng -bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính       Tìm hiểu bài   Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe ?Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi Ung dung buồng lái ta ngồi Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng Không có kính ừ thì ướt áo Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi GIÁO ÁN ĐI N TỆ Ử BÀI TH V TI U Đ I XE KHÔNG KÍNH Ơ Ề Ể Ộ Lê Th Xuân Hu ị ệ Ti u h c Kiên L ng ể ọ ươ hungdungvcmaimaiconhauhungdungvcmaimaiconhau Maimaik xa roiMaimaik xa roi Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiểTh ứ     ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Th ứ    ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Luy n đ c ệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ng ắ ắ -bom gi t ậ Th ứ    ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Luy n đ c ệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ng ắ ắ -bom gi t ậ Nh ng hình nh nào ữ ả trong bài th nói lên tinh ơ th n dũng c m và lòng ầ ả hăng hái c a các chi n sĩ ủ ế lái xe ? Bom gi t, bom rung, kính v đi r iậ ỡ ồ Ung dung bu ng lái ta ng i ồ ồ Nhìn đ t, nhìn tr i, nhìn th ng ấ ờ ẳ Không có kính thì t áo ừ ướ M a tuôn, m a x i nh ngoài tr i ư ư ố ư ờ Ch a c n thay, lái trăm cây s n a ư ầ ố ữ M a ng ng, gió lùa mau khô thôi ư ừ Th ứ    ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Luy n đ c ệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ng ắ ắ -bom gi t ậ -kính v ỡ -Tình đ ng chí, đ ng ồ ồ đ i c a nh ng ng i ộ ủ ữ ườ chi n sĩ đ c th ế ượ ể hi n qua nh ng câu ệ ữ th nào? ơTh ứ     ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Luy n đ c ệ ọ -m t đ ng ắ ắ -bom gi t ậ -kính v ỡ Tìm hi u bàiểTh ứ     ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Luy n đ c ệ ọ -m t đ ng ắ ắ -bom gi t ậ -kính v ỡ G p b n bè su t d c đ ng đi t iặ ạ ố ọ ườ ớ B t tay nhau qua c a kính v r i ắ ử ỡ ồ Th ứ    ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Luy n đ c ệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ng ắ ắ -bom gi t ậ -kính v ỡ Hình nh nh ng chi c ả ữ ế xe không có kính v n ẫ băng băng ra m t tr n ặ ậ gi a bom đ n c a k ữ ạ ủ ẻ thù g i cho em nh ng ợ ữ c m nghĩ gì ? ả -Các chú b đ i dũng c m b t ch p m i khó ộ ộ ả ấ ấ ọ khăn, gian kh . ổ -Các chú r t l c quan yêu đ i. Tin t ng chi n ấ ạ ờ ưở ở ế th ng. ắ -Đ cao vai trò c a ng i lái xe trong cu c kháng ề ủ ườ ộ chi n ch ng M c u n c ế ố ỹ ứ ướ Th ứ    ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Luy n đ c ệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ng ắ ắ -bom gi t ậ -kính v ỡ Ý nghĩa: Ca ng i tinh ợ th n dũng c m, l c ầ ả ạ quan c a các chi n sĩ ủ ế lái xe trong cu c kháng ộ chi n ch ng M c u ế ố ỹ ứ n c ướ Th ứ    ngày tháng năm 2008 T p đ c ậ ọ Bài th v ti u đ i xe không kính ơ ề ể ộ Luy n đ c ệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ng ắ ắ -bom gi t ậ -kính v ỡ Ý nghĩa: Ca ng i tinh ợ th n dũng c m, l c ầ ả ạ quan c a các chi n sĩ ủ ế lái xe trong cu c kháng ộ chi n ch ng M c u ế ố ỹ ứ n c ướ Đ NG TR NG S N NGÀY NAY ƯỜ ƯỜ Ơ Không có kính không ph i vì xe không có kínhả Bom gi t, bom rung, kính v đi r i ậ ỡ ồ Ung dung bu ng lái ta ng i ồ ồ Nhìn đ t, nhìn tr i, nhìn th ng ấ ờ ẳ Nhìn th y gió vào xoa m t đ ng ấ ắ ắ Th y con đ ng ch y th ng vào tim ấ ườ ạ ẳ Th y sao tr i và đ ...
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu
Bình luận