GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

Lượt xem: 867
Số trang: 0
Mã số: 248886
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-20 07:33:27
Thứ   ngày tháng năm 2008
        Tập đọc
Luyện đọcBài thơ về tiểu đội xe không kính
                 Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008
        Tập đọc
Luyện đọc
-mắt đắng
-bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính
                  Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008
        Tập đọc
Luyện đọc
-mắt đắng
-bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính       Tìm hiểu bài
  Những hình ảnh nào
trong bài thơ nói lên tinh
thần dũng cảm và lòng
hăng hái của các chiến sĩ
lái xe ?Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng
Không có kính ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi Thứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọcBài thơ về tiểu đội xe không kính                  Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọc -mắt đắng -bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính                   Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọc -mắt đắng -bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính       Tìm hiểu bài   Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe ?Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi Ung dung buồng lái ta ngồi Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng Không có kính ừ thì ướt áo Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu