GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 2

Số trang: 12
Mã số: 248585
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-13 04:44:59
PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo sơ mi nữ cổ lá sen bằng phương pháp thiết kế. - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơmi cổ lá sen. - Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi cổ lá sen dựa trên số đo và công thức thiết kế áo cơ bản. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen . TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 48 GIÁO ÁN SỐ: Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng:........................................ Thực hiện ngày: .......tháng............năm........ BÀI 2 : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo sơ mi nữ cổ lá sen bằng phương pháp thiết kế. - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơmi cổ lá sen. - Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi cổ lá sen dựa trên số đo và công thức thiết kế áo cơ bản. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen . - Giáo án lý thuyế t . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TH ỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẩn nhập Luyên tập phương pháp thiết Trao đôi Lắng nghe 3 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 49 kế Dựng hình –cắt các chi tiết của áo sơ mi nữ trên giấy phương pháp học 2 2.1 a b c 2.2 a b 2.3 2.4 I. Đặc điểm hình dáng - Áo dáng thẳng không chiết - Tay dài măng set - Cổ lá sen tim II. Ký hiệu và số đo (đơn vị: cm) Dài áo sau (Das): 62 Vòng cổ (Vc): 32 Hạ eo sau (Hes): 37 Vòng ngực (Vn): 84 Rộng vai ( Rv): 38 Vòng mông (Vm): 88 Dài tay (Dt): 54 Cử động ngực (cđn): 10. tt: 6, ts: 4 III. Phương pháp thiết kế 1. Thân trước a. Xác định các đường ngang Dài áo AX = cđ Das = 62 Hạ nách sau AC = ¼ Vn = 21 Hạ eo AD = sđ Hes = 37 b. Cổ áo, vai con Rộng cổ AA1 = 1/5 Vc + 0,5 = 6,9 cho sđ mẫu Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn Làm mẫu đặt câu hỏi Ghi chép Thực hiện Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe Thực hiện Ghi chép Thực hiện Quan sát Trả lời câu hỏi 30 phút TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 50 Hạ sâu cổ AA 2 = 1/5 Vc + 6 = 12,4 Trên đường ngang A lấy AB = ½ Rv – 0,3 = 18,7 Qua B kẻ vuông góc xuống, lấy BB 1 = 1/10 Rv + 1 = 4,8 c. Vòng nách Rộng thân ngang nách CC1 = ¼ Vn + cđt = 24 d. Sườn áo, gấu áo Rộng thân ngang eo DD1 = CC 1 – (1÷2) = 24 – 2 = 22 Rộng thân ngang mông XX 1 = ¼ Vm + 3 = 25 (hoặc XX 1 = CC1 + 1 = 25) Giảm sườn áo X 1X2 =2 Sa vạt XX 3 = 2 2. Thân sau a. Sang dấu các đường ngang sang dấu các đường ngang cổ, ngang nách, ngang eo, ngang gấu b. Vòng cổ, vai con Rộng cổ A3A4 = 1/5 Vc + 0,5 = 6,9 Cao đầu cổ A 4A5 =2 Hạ xuôi vai A 3B3 = 1/5 Rv – 2 = 2 Hướng dẩn Làm mẫu đặt câu hỏi Hướng dẩn Kiểm tra Hướng dẩn chuẩn bị đặt câu hỏi Làm mẫu đặt câu hỏi Quan sát Trả lời câu hỏi ...
— Xem thêm —
Bình luận