Bài giảng điều tra quy hoạch rừng, ThS Vũ Văn Thông - Phần 2, Chương 1

Lượt xem: 202
Số trang: 0
Mã số: 248485
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-13 05:23:47
Chương 1 Tổng quan về quy hoạch lâm nghiệp Trang bị cho sinh viên những hiểu biết tổng quát và bức tranh về phát triển quy hoạch lâm nghiệp (QHLN) trong nước và trên thế giới, lý do hình thành khoa học quy hoạch, các bước phát triển của nó. Những khái niệm cơ bản sẽ được thảo luận giúp cho sinh viên bắt đầu tiếp cận với môn khoa học quản lý tài nguyên rừng bao hàm nhiều khía cạnh khác nhau Chương 1 Tổng quan về quy hoạch lâm nghiệp Trang bị cho sinh viên những hiểu biết tổng quát và bức tranh về phát triển quy hoạch lâm nghiệp (QHLN) trong nước và trên thế giới, lý do hình thành khoa học quy hoạch, các bước phát triển của nó. Những khái niệm cơ bản sẽ được thảo luận giúp cho sinh viên bắt đầu tiếp cận với môn khoa học quản lý tài nguyên rừng bao hàm nhiều khía cạnh khác nhau
— Xem thêm —