Dân số và sự gia tăng dân số

Số trang: 8
Mã số: 248055
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 06:02:16
Dân số và sự gia tăng dân sốSau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Biết được quy mô dân số, tình hình biến động dân số thế giới và giải thích được nguyên nhân. - Hiểu được các thuật ngữ: tỉ suất sinh thô và tử suất tử thô. Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng dân só... Dân số và sự gia tăng dân số A. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Biết được quy mô dân số, tình hình biến động dân số thế giới và giải thích được nguyên nhân. - Hiểu được các thuật ngữ: tỉ suất sinh thô và tử suất tử thô. Phân biệt được gia tăng dân số tự nhiên, gia tăng dân só cơ học và gia tăng dân số. - Phân tích được hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí. - Biết tính tỉ suất sinh, tỉ suất tử, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỉ suất gia tăng dân số. - Nhận xét, phân tích biểu đồ, lược đồ, bảng số liệu về tỉ suất sinh, tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên. B. Thiết bị dạy học: - Bản đồ địa lí dân cư thế giới. - Biểu đồ tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô. C. Hoạt động dạy học: Kiểm tra 1 số kiến thức cũ đã học. Mở bài: Dân số thế giới luôn có sự biến động, quy mô dân số ở các nước, các vùng lãnh thổ không giống nhau, vì sao? Sự gia tăng dân số không hợp lí có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế- xã hội?... Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ 1: HS làm việc cá nhân. Bước 1: HS đọc mục 1 trong SGK và rút ra nhận xét về quy mô dân số thế giới. Cho dẫn chứng chứng min. - HS dựa vào bảng số liệu dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2005, nhận xét về tình hình phát triển dân số thế giới. - GV gợi ý: Tính số năm dân số tăng thêm 1 tỉ người, dân số tăng gấp đôi rồi rút ra nhận xét. Bước 2: HS trình bày kết quả, GV chuẩn kiến thức và nhấn mạnh: Quy mô dân số có sự chênh lệch giữa 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển (dẫn chứng). I. Dân số và tình hình phát triển dân số thế giới. 1. Dân số thế giới. - Dân số thế giới: 6.4777 triệu người (năm 2005). - Quy mô dân số giữa các nước, các vùng lãnh thổ rất khác nhau. 2. Tình hình phát triển dân số trên thế giới. - Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn: + Tăng thêm 1 tỉ người rút ngắn từ 123 năm (giai đoạn 1804- 1927) xuống 12 HĐ 2: HS làm việc theo cặp. Bước 1: - GV giao nhiệm vụ: Đọc mục 1 (phần a,b,c) và dựa vào biểu đồ 22.1, 22.2, lược đồ 22.3 hãy: + Cho biết tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô và tỉ suất gia tăng tự nhiên là gì? + Nhận xét về xu hướng biến động tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô của thế giới, của các nước phát triển và các nước đang phát triển giai đoạn 1950- 2005. + Nhận xét tình hình gia tăng dân số tự nhiên hàng năm trên thế giới giai đoạn 1950 - 2005. năm (giai đoạn 1987- 1999). + Tăng gấp đôi rút ngắn từ 123 năm xuống 47 năm. - Nhận xét: Tốc độ gia tăng dân số nhanh; quy mô dân số thế giới ngày càng lớn và tốc độ tăng dân số gày càng nhanh. II. Gia tăng dân số. 1. Gia tăng tự nhiên - Tỉ suất sinh thô (SGK). - Tỉ suất tử thô (SGK). - Tỉ suất gia tăng tự nhiên (SGK_. - Nhận xét: + Tỉ suất sinh thô có xu hướng giảm mạnh, nhưng các nước phát triển giảm nhanh hơn. + Tỉ suất tử thô có xu hướng giảm ...
— Xem thêm —
Bình luận