Thực hành Viết báo cáo ngắn về hai kênh đào: xuy ê và pa-na-ma

Lượt xem: 7709
Số trang: 0
Mã số: 247965
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-21 06:39:08
Thực hành Viết báo cáo ngắn về hai kênh đào: xuy ê và pa-na-maSau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Hiểu được vị trí chiến lược và vai trò của hai kênh biển nổi tiếng Xuy-ê và Pana-ma. - Thấy được những lợi ích về kinh tế nhờ có sự hoạt động của các kênh đào này. - Viết được báo cáo ngắn và trình bày kết quả... Thực hành Viết báo cáo ngắn về hai kênh đào: xuy ê và pa-na-maSau khi học xong bài học, học sinh phải cần: - Hiểu được vị trí chiến lược và vai trò của hai kênh biển nổi tiếng Xuy-ê và Pana-ma. - Thấy được những lợi ích về kinh tế nhờ có sự hoạt động của các kênh đào này. - Viết được báo cáo ngắn và trình bày kết quả...
— Xem thêm —