Bi kịch trong Hồn Trương Ba da Hàng thịt

Lượt xem: 887
Số trang: 0
Mã số: 246600
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-22 00:42:08
Em hãy phân tích bi kịch và cuộc đấu tranh bảo vệ những phẩm tính cao quý ,
khát vọng hoàn thiện nhân cách của hồn Trương Ba trong đoạn trích Hồn Trương
Ba , da hàng thịt của Lưu Quang Vũ .
I . Mở bài .
Lưu Quang Vũ ( 1948-1988 ) là một trong những nhà viết kịch tài năng nhất của
văn học Việt Nam . Tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác của ông là vở kịch Hồn
Trương Ba , da hàng thịt . Đoạn trích vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịt ( SGK
Ngữ văn 12 ) là văn bản đặc sắc , qua việc khắc hoạ mâu thuẫn giữa hồn Trương
Ba với xác hàng thịt , với người thân đã phản ánh bi kịch và khát vọng hoàn thiện
nhân cách của nhân vật hồn Trương Ba .
II . Thân bài .
1.Giới thiệu chung .
Vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịt được sáng tác năm 1981 , đến năm 1984
mới ra mắt công chúng . Đây là một trong những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu
Quang Vũ , đã công diễn nhiều lần trên sân khấu trong và ngoài nước . Vở kịch
được sáng tác trong không khí đổi mới tư duy , ý thức dân chủ trong đời sống ,
phong trào đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội . Vở kịch gồm 7 cảnh , được tác
giả sáng tác dựa trên một cốt truyện dân gian .
Đoạn trích Vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịt nằm ở cảnh 7 của vở kịch ,
qua việc xây dựng xung đột giữa tâm hồn thanh cao của Trương Ba với thể xác Em hãy phân tích bi kịch và cuộc đấu tranh bảo vệ những phẩm tính cao quý , khát vọng hoàn thiện nhân cách của hồn Trương Ba trong đoạn trích Hồn Trương Ba , da hàng thịt của Lưu Quang Vũ . I . Mở bài . Lưu Quang Vũ ( 1948-1988 ) là một trong những nhà viết kịch tài năng nhất của văn học Việt Nam . Tiêu biểu cho sự nghiệp sáng tác của ông là vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịt . Đoạn trích vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịt ( SGK Ngữ văn 12 ) là văn bản đặc sắc , qua việc khắc hoạ mâu thuẫn giữa hồn Trương Ba với xác hàng thịt , với người thân đã phản ánh bi kịch và khát vọng hoàn thiện nhân cách của nhân vật hồn Trương Ba . II . Thân bài . 1.Giới thiệu chung . Vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịt được sáng tác năm 1981 , đến năm 1984 mới ra mắt công chúng . Đây là một trong những vở kịch đặc sắc nhất của Lưu Quang Vũ , đã công diễn nhiều lần trên sân khấu trong và ngoài nước . Vở kịch được sáng tác trong không khí đổi mới tư duy , ý thức dân chủ trong đời sống , phong trào đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội . Vở kịch gồm 7 cảnh , được tác giả sáng tác dựa trên một cốt truyện dân gian . Đoạn trích Vở kịch Hồn Trương Ba , da hàng thịt nằm ở cảnh 7 của vở kịch , qua việc xây dựng xung đột giữa tâm hồn thanh cao của Trương Ba với thể xác
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu