Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Lượt xem: 2197
Số trang: 0
Mã số: 246358
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-22 06:50:12
A. Ôn tập lí thuyết:
B. Luyệếutập: ếu tố tự sự và miêu tả giúp cho- Hai y n tố y
việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ
 * Đề bài: Trang phục và văn hóa.
ràng, cụ thể sinh động hơn và do đó có sức
thuyết phục mạnh mẽ hơn.
- Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm
luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận
điểm và không phá vỡ mạch lạc văn bản nghị
luận của bài văn. A. Ôn tập lí thuyết: B. Luyệếutập: ếu tố tự sự và miêu tả giúp cho- Hai y n tố y việc trình bày luận cứ trong bài văn được rõ  * Đề bài: Trang phục và văn hóa. ràng, cụ thể sinh động hơn và do đó có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn. - Các yếu tố tự sự và miêu tả được dùng làm luận cứ phải phục vụ cho việc làm rõ luận điểm và không phá vỡ mạch lạc văn bản nghị luận của bài văn.
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu