Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA

Lượt xem: 953
Số trang: 0
Mã số: 246173
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 05:09:33
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙAMục tiêu : 1) Kiến thức : - Nắm sơ qua nguyên nhân hình thành gió mùa ở đới nóng và đặc điểm cuả gió mùa mùa hạ , gió mùa mùa đông. - Nắm được 2 đặc điểm cơ bản của MT NĐ GM . Đặc điểm này chi phối thiên nhiên và hoạt động của con người theo nhịp điệu của... Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙAMục tiêu : 1) Kiến thức : - Nắm sơ qua nguyên nhân hình thành gió mùa ở đới nóng và đặc điểm cuả gió mùa mùa hạ , gió mùa mùa đông. - Nắm được 2 đặc điểm cơ bản của MT NĐ GM . Đặc điểm này chi phối thiên nhiên và hoạt động của con người theo nhịp điệu của...
— Xem thêm —