Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG VÀ HỒ.

Số trang: 10
Mã số: 246054
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 05:47:51
Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG VÀ HỒ.MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niêm phụ lưu, chi lưu, hệ thống sông, lưu vực sông, lưu lượng nước, chế độ nước. - Nắm được khái niệm hồ, biết nguyên nhân hình thành một số hồ và các loại hồ. b. Kỹ năng: - Kỹ năng đọc bản đồ, Quan sát mô hình. c...
— Xem thêm —
Từ khóa: SóngHồ