Bài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Số trang: 4
Mã số: 245775
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 06:59:47
Bài : 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAMHiểu rõ Việt Nam là 1 nước giàu tài nguyên khoáng sản . Đó là 1 nguồn lực quan trọng để công nghiệp hoá đất nước . - Mối quan hệ giữa khoáng sản với lịch sử phát triển . Giải thích vì sao nước ta giàu tài nguyên khoáng sản . - Các giai đoạn tạo mỏ và sự phân bố các mỏ , các loại khoáng sản chủ yếu của nước ta . - Bảo vệ và khai thác có hiệu quả và tiết kiệm nguồn khoáng sản quý giá của nước ta .- Giới thiệu : nước ta nằm ở khu vực giao nhau của 2 vành đai sinh khoáng lớn  của thế giới là : Địa Trung Hải & Thái Bình Dương , đièu đó ảnh hưởng đến khoáng sản nước ta như thế nào ? Bài hôm nay cho em biết .
— Xem thêm —