tập bài giảng Bài 30 : THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

Lượt xem: 2043
Số trang: 0
Mã số: 245746
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-23 07:17:19
Bài 30 : THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAMNhận biết các đơn vị địa hình cơ bản trên bản đồ . - Liên hệ địa hình tự nhiên và địa hình nhân tạo ( đường quốc lộ , các tỉnh và thành phố ) trên bản đồ - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ địa hình Việt Nam II/ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : - Bản đồ địa hình hoặc bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường . - Bản đồ hành chánh Việt Nam treo tường . - Atlat địa lí Việt Nam ( cho GV và HS ) . - Bản đồ thực hành của HS ( vẽ lại các bản đồ địa hình và hành chánh tỉ lệ nhỏ )III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
   1/Ổn định lớp : Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật .  
  2/ Bài mới : - Giới thiệu  
     Câu 1: Đi theo vĩ tuyến 220
 B, từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung ta
phải vượt qua :  a. Các dãy núi nào ?
 ( Pu Đen Đinh , Hoàng Liên Sơn , Con Voi, cánh cung Sông Gâm , cánh cung Bài 30 : THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAMNhận biết các đơn vị địa hình cơ bản trên bản đồ . - Liên hệ địa hình tự nhiên và địa hình nhân tạo ( đường quốc lộ , các tỉnh và thành phố ) trên bản đồ - Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ địa hình Việt Nam II/ CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : - Bản đồ địa hình hoặc bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường . - Bản đồ hành chánh Việt Nam treo tường . - Atlat địa lí Việt Nam ( cho GV và HS ) . - Bản đồ thực hành của HS ( vẽ lại các bản đồ địa hình và hành chánh tỉ lệ nhỏ )III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :    1/Ổn định lớp : Báo cáo sĩ số và nhận xét trực nhật .     2/ Bài mới : - Giới thiệu        Câu 1: Đi theo vĩ tuyến 220  B, từ biên giới Việt Lào đến biên giới Việt Trung ta phải vượt qua :  a. Các dãy núi nào ?  ( Pu Đen Đinh , Hoàng Liên Sơn , Con Voi, cánh cung Sông Gâm , cánh cung
— Xem thêm —