Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 19 Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Lai hoá các Obitan nguyên tử.

Lượt xem: 1414
Số trang: 0
Mã số: 243295
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-18 19:13:13
MỤC TIÊU BÀI HỌC: * củng cố các kiến thức về: - liên kết hoá học. - Sự hình thành liên kết ion và bản chất của liên kết ion. - Sự hình thành liên kết cộng hoá trị và bản chất của liên kết cộng hoá trị. MỤC TIÊU BÀI HỌC: * củng cố các kiến thức về: - liên kết hoá học. - Sự hình thành liên kết ion và bản chất của liên kết ion. - Sự hình thành liên kết cộng hoá trị và bản chất của liên kết cộng hoá trị.
— Xem thêm —