Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-18 19:13:13
1 Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 19 Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Lai hoá các Obitan nguyên tử. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: * củng cố các kiến thức về: - liên kết hoá học. - Sự hình thành liên kết ion và bản chất của liên kết ion. - Sự hình thành liên kết cộng hoá trị và bản chất của liên kết cộng hoá trị. - Các kiểu lai hoá sp , sp2 , sp3 . * Vận dụng lí thuyết để làm một số bài tập cơ bản. II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG Hoạt động 1: GV tổ chức cho HS nhắc lại một số kiến thức về liên kết hoá học - Thế nào là liên kết hoá học ? - Nguyên nhân hình thành liên kết hoá học ? - Có mấy kiểu liên kết hoá học ? Hoạt động 2: Yêu cầu HS phát biểu qui tắc bát tử ? cho biét ưu và nhược điểm của qui tắc bát tử ? Hoạt động 3: - Các khái niệm: Cation, Anion là gì ? - Thế nào là ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử ? _ Thế nào là liên kết ion ? - ĐK nào thì 2 nguyên tử I. LIÊN KẾT HOÁ HỌC: 1. khái niệm về liên kết hoá học. -HS nắm được: - Thế nào là liên kết hoá học ? - Nguyên nhân hình thành liên kết hoá học ? - Có mấy kiểu liên kết hoá học ? 2. áp dụng qui tắc bát tử để giải thích sự hình thành liên kết hoá học. II. LIÊN KẾT ION. - Các khái niệm: Cation, Anion là gì ? - Thế nào là ion đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử ? liên kết với nhau bằng liên kết ion? Hoạt động 4: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - Khái niệm về liên kết CHT ? liên kết CHT có cực? Không có cực ? ĐK nào thì 2 nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị ? - Liên kết ion và liên kết cộng hoá trị giống và khác nhau như thế nào ? Hoạt động 5: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - Thế nào là sự lai hoá obitan? - Có mấy kiểu lai hoá ? Trình bày các kiểu lai hoá _ Thế nào là liên kết ion ? III. LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ - Khái niệm về liên kết CHT ? liên kết CHT có cực? Không có cực ? - Khái niệm về sự xen phủ obitan tạo ra liên kết cộng hóa trị ? IV. SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ. - ĐN sự lai hoá obitan. - Có 3 kiểu lai hoá . sp, sp2 , sp3 . Cho VD trong mỗi trường hợp. Hoạt động 6: Bài tập áp dụng BT 1: trình bày nội dung qui tắc bát tử? Vận dụng qui tắc bát tử để giải thích sự hình thành liên kết trong các phân tử : LiF ; KBr ; CaCl2 . BT 2: Sử dụng mô hình phân tử để giải thích sự tạo thành liên kết trong các phân tử : I2 ; HBr. BT 3: Hãy viết công thức e và công thức cấu tạo của các phân tử: PH3; SO2 ; HNO3 ; C4H10. BT 5: Dựa trên thuyết lai hoá các obitan nguyên tử , Trình bày các kiểu lai hoá sp, sp2 , sp3 . - Cho VD trong mỗi trường hợp: lấy các phân tử CH4 ; C2H4 ; C2H2 để minh hoạ. B. BÀI TẬP: HS làm bài tập và lên bảng trình bày. mô tả sự hình thành liên kết trong các phân tử BeCl2 ; BCl3 . Biết phân tử BeCl2 có cấu tạo thẳng; phân tử BCl3 có cấu tạo tam giác. Hoạt động 7: Củng cố bài - HS làm các bài tập về nhà: BT 3.25 đến 3.32 trong sách bài tập hoá nâng cao.
— Xem thêm —
Bình luận